hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Krátké zprávy

Přísnější certifikace pro dřevostavby

22. 3. 2021

Důležitou certifikací, která stanovuje pravidla pro výrobu a montáž dřevostaveb, je Dokument národní kvality (DNK). Tato certifikace, která jako jediná komplexně prověřuje celý proces výstavby dřevostaveb, má nyní má ještě přísnější požadavky na dřevostavby než doposud.
 


Tento dokument byl vytvořen na základě potřeby členů Asociace dodavatelů montovaných dřevostaveb ve spolupráci s Výzkumným a vývojovým ústavem dřevařským Praha (VVÚD). VVÚD jako akreditovaný a nezávislý certifikační orgán a od počátku také provádí u všech členů ADMD 2x ročně pravidelné audity a vydává certifikát. Dřevostavbařské firmy, které jsou členy ADMD, jsou takto každoročně kontrolovány již od roku 2006. Splnění přísných požadavků na výrobu a montáž je u dřevostaveb klíčovým parametrem pro kvalitní a dobře fungující dům.

V návaznosti na vývoj nových materiálů a technologií výstavby byla v roce 2021 provedena aktualizace DNK. Zapracováno bylo několik novinek a také zpřísnění požadavků.

Jedním z nich je koncept vzduchotěsnosti obálky budovy, který musí být velmi přesně popsán a definován včetně použitých materiálů. Tento návod popisuje systémové koncepční řešení vzduchotěsné obálky celého objektu, konstrukčních detailů a kvalitu použitých materiálů tak, aby se do konstrukce nedostávala vlhkost.

Dalším bodem, který nově doplnil tento již rozsáhlý dokument, je umístění hydroizolace pod vnějším parapetem, takzvaná druhá úroveň těsnosti. Jde o provedení detailu pod okny, který zamezí možnému vniknutí vody do nosné konstrukce stěny skrze případné netěsnosti okenního parapetu.

Novinkou je také zavedení systému evidence reklamací, které musí být nově evidovány včetně data přijetí, popisu problému až po kompetentní osobu a způsob vyřízení.

Ke zpřísnění požadavků došlo i v dalších oblastech, jako jsou doložení statiky konstrukce, měření průvzdušnosti staveb, kalibrace měřidel, ale i třídění a nakládání s odpady.

Požadavky na certifikaci podle Dokumentu národní kvality v současné době splňuje 25 firem, jejichž seznam najdete ZDE. Certifikovanou firmu poznáte podle značky certifikátu anebo loga ADMD.

 


Zdroj: IsoverRubriky článků