hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Krátké zprávy

29. ročník soutěže STAVBA ROKU 2021

17. 5. 2021

Článek informuje o vyhlášení a podmínkách 29. ročníku soutěže STAVBA ROKU 2021 a o datu uzávěrky soutěže.
 


Vypisovateli soutěže jsou Ministerstvo průmyslu a obchodu, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svaz podnikatelů ve stavebnictví.

 
Cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s úrovní českého stavitelství a architektury. Je vypsána na podporu kvalitních realizací staveb se snahou ocenit společné úsilí investorů, projektantů a dodavatelů. Je otevřena pro všechna stavební díla realizovaná na území České republiky bez ohledu na státní příslušnost projektanta a místo registrace dodavatele i investora, která budou dokončena a uvedena do provozu nebo zkolaudovana nejpozději do konce května roku 2021.

Do soutěže mohou být přihlášeny také stavby realizované mimo území České republiky, u nichž je firma registrovaná v České republice investorem, zpracovatelem projektu nebo dodavatelem stavby, příp. dodavatelem materiálů či konstrukčního řešení nebo nositelem použité technologie.
 
Uzávěrka přihlášek je
 
10. června 2021

Podmínky soutěže a formulář přihlášky jsou uvedeny na www.stavbaroku.cz.


Rubriky článků