hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Krátké zprávy

Protipožární normy pro sendvičové panely Ruukki

12. 11. 2020

Přísnější bezpečnostní normy budov znamenají, že realitní investoři potřebují stále více využívat spolehlivá a testovaná stavební řešení k ochraně lidí i majetku. Výrobci stavebních materiálů musí proto provádět přísnější zkoušky produktů a odpovídajícím způsobem aktualizovat informace o produktu.
 


Revidovaná celoevropská norma EN 15254-5:2018 zpřísnila v říjnu 2018 požadavky na platnost výsledků požárních zkoušek pro různé délky rozpětí panelů. To se dotklo všech výrobců sendvičových panelů. Norma také vyžadovala samostatné zkoušky pro vodorovně a svisle montované stěnové panely.

Schváleno celosvětově společností FM Approvals

V červnu 2019 společnost FM Approvals potvrdila, že nejvyšší úroveň bezpečnosti může zaručit pouze několik výrobců sendvičových panelů. Jednou z mála je společnost Ruukki. Její sendvičové panely s X-PIR a s jádrem z minerální vlny, vyrobené v továrně Ruukki v Oborniki v Polsku, získaly celosvětovou certifikaci FM Approvals.

Výsledky společnosti Ruukki v požárních a pevnostních zkouškách byly velmi dobré a vysoce konkurenceschopné. Certifikát obdržený na základě norem 4880 a 4881 umožňuje použití panelů na vnitřní i vnější stěny a stropy v souladu s požadavky FM Approvals.

Panely společnosti Ruukki získaly nejširší možný rozsah použití, což neomezuje povolenou výšku budovy. Kromě toho mohou panely určené pro vnější stěny poskytovat delší rozpětí a odolat s tím spojenému vysokému zatížení způsobenému tlakem a sáním větru.

Další jedinečné výsledky ve třídě požární odolnosti EI 60 pro rozpětí delší než 7,5 m

V září 2020 obdržela společnost Ruukki vyhovující výsledek zkoušky pro panel typu SPB180WEF při zkoušce požární odolnosti pro dlouhá rozpětí.

Výsledek lze také použít pro několik dalších typů panelů, jako jsou vodorovně montované stěnové panely.

Testovaná konstrukce stěny ze sendvičových panelů splňuje požadavky pro aplikaci panelu na rozpětí až 10 m s požární odolností EI60.

Výsledek získaný ve zkoušce pro rozpětí delší než 7,5 m je jedinečný.
 
 
 
Zdroj: Ruukki.com


Rubriky článků