hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Krátké zprávy

Baumit získal ocenění Excelentní kvality za období 2015-2019

23. 7. 2020

Baumit obsadil první místo v Ratingu výrobců a dodavatelů stavebních výrobků, technologií a služeb (RABF) za období 2015–2019, který dlouhodobě hodnotí zúčastněné subjekty především z pohledu nabízené kvality. Každoroční vyhodnocení a slavnostní vyhlášení oceněných jednotlivců a firem připravuje Nadace pro rozvoj architektury a stavebnictví (ABF).
Ocenění Excelentní kvalita
Ocenění Excelentní kvalita

Stejně jako v mnoha jiných oborech, tak i ve stavebnictví by měly být kvalita nabízené služby či produktu významným faktorem pro posuzování jakéhokoliv výběrového řízení na realizaci stavby.
Bohužel realitou při výběrových řízení bylo v minulosti jejich časté posuzování výhradně podle jediného kritéria, a tím byla nejnižší cenová nabídka. Vývoj ve stavebnictví se však posouvá neustále dopředu a investoři nyní stále více preferují při svých stavebních realizacích vedle ekonomických parametrů také kvalitu služeb architektů, projektantů i jednotlivých dodavatelů stavebních výrobků.

Avšak při současném vysokém počtu subjektů ve stavebnictví a také vlivem specifických podmínek při jednotlivých realizacích je velmi těžké posuzovat jejich skutečnou kvalitu. Proto již několik let zpracovává Nadace ABF velmi podrobně velké množství vstupních dat o výsledcích celostátních, regionálních i oborových přehlídek a soutěží, ve kterých na 200 odborných porotců, nezávislé expertní skupiny i laická veřejnost hodnotí jednotlivé služby i výrobky.

Na základě takto získaných dat vznikne jednotnou metodikou v podobě přiřazování hodnotících bodů daným subjektům závěrečné celkové pořadí pro dané období. V letošním roce vzešlo finální hodnocení RABF z podrobných výsledků 29 oborových přehlídek či soutěží v ČR a již tradičně bylo vyhlášeno ve čtyřech kategoriích.

Společnost Baumit zvítězila v kategorii dodavatelů stavebních výrobků, technologií a služeb pro období roků 2015-2019, a to mezi celkovým počtem 131 zúčastněných subjektů. Dosažení tak významného ocenění kvality nabízených produktů na základě dlouhodobých relevantní dat ze stavební praxe může nyní výrazně pomoci investorům při posuzovaní jednotlivých nabídek v rámci vyhlášených výběrových řízení. Slavnostní předání cen Ratingu výrobců a dodavatelů stavebních výrobků, technologií a služeb se uskutečnilo v průběhu měsíce června.

Zdroj článku: Baumit


Rubriky článků