hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Krátké zprávy

Webinář SÚJB: Radon na pracovištích

8. 11. 2019

Jak správně zajistit radiační ochranu pracovníků? Zhlédněte webinář od AZPromo!

Kdy?

15.11.2019 od 10:00 do 11:00

Kde?

Zdarma na YouTube


Zhlédněte webinář ZDARMA u nás:Již mnoho let se v České republice věnuje pozornost ochraně osob před ozáření z radonu v souvislosti s bydlením. Budovy se zvýšeným výskytem radonu jsou v rámci Radonového programu dlouhodobě vyhledávány, měřeny a ozdravovány. Nicméně radonu mohou být v nemenší míře vystaveni také pracovníci na některých typech pracovišť, zejména na pracovištích v podzemí, s podzemní vodou či v budovách v místech, kde je zvýšená pravděpodobnost výskytu radonu z podloží.

Pokud se radon na pracovišti vyskytuje ve zvýšené míře, mohou být pracovníci vystaveni zdravotním riziku, tj. zvýšení pravděpodobnosti onemocnění rakovinou plic.

Atomový zákon proto stanoví provozovatelům těchto pracovišť povinnosti týkající se zajištění ochrany pracovníků před ozářením z radonem. Některé z těchto povinností jsou stanoveny zcela nově.

Jakých pracovišť se tato možnost týká? Jak správně postupovat při zjišťování přítomnosti radonu na pracovišti? Jak proti radonu chránit pracovníky?

Webinář poskytne odpovědi na tyto otázky.


Diskutující:

RNDr. Ivana Ženatá a Ing. Hana Procházková,
inspektorky ze Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
Rubriky článků