hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Krátké zprávy

Konference: hodnocení energetické náročnosti budov

15. 11. 2019

Budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nzeb). Nová legislativa, nové postupy, nové grafické vyjádření a požadavky

DATUM KONÁNÍ

Středa 4. prosince 2019

od 09:00 do 17:30 hod.

MÍSTO KONÁNÍ

Masarykova kolej, ČVUT

Praha, Praha 6 - Dejvice

>>>PŘIHLÁSIT SE<<<Vložné: 1.800 Kč bez DPH

Vložné pro členy ČKAIT, ČKA: 1.700 Kč bez DPH

Pro rok 2020 nás čekají novinky v hodnocení energetické náročnosti a vnitřního prostředí budov v kontextu nové evropské směrnice. Tato oblast je podmíněna novelou zákona 406/2000 Sb. a jejich prováděcích vyhlášek.

Novelizované předpisy jsou již v takovém stavu rozpracování a schvalovacím procesu, že lze očekávat jejich přijetí do konce roku. Změny významně ovlivní činnost energetických specialistů a budou mít zcela jistě významný vliv na stavebnictví. Týká se to zákona o hospodaření energií, hodnocení energetické náročnosti budov, činnosti energetických specialistů, auditorů, kontrol kotlů a klimatizací aj. Pro praxi bude důležité to, že dle vyjádření zástupce pracovní komise dojde k upřesnění definic, které mají v současnosti dvojí výklad.

Přednášet budou legislativci, zástupci státní správy , odborníci z pracovních skupin, které se na novele prováděcích předpisů podíleli a zástupci dodavatelé softwarů  na trhu. Cílem je, aby si každý účastník odnesl  na základě dostupných informací sumarizaci  těch nejpodstatnějších dopadů na projektování a stavební praxi.Garanti konference: Ing. Renata Straková, Ing. Petr Bohuslávek  
Organizační garant: Adéla Bystřická, tel.: 233 081 147, 739 063 668, email: adela.bystricka@topinfo.cz

Rubriky článků