hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Krátké zprávy

Webinář SÚJB: Radon jako skrytá vada ve stavbách

8. 10. 2019

Webinář se bude konat živě 18.10.2019 od 10:00 do 11:00. Sledovat jej můžete na YouTube, nebo u nás.

Sledujte zde:Program:

V uplynulých letech se stále častěji objevují soudní spory týkající se prodeje a koupě objektů s vyšším obsahem radonu. Spory probíhají na základě podaných žalob ze strany kupujících, kteří se domáhají snížení kupní ceny nebo odstoupení od smlouvy. Hlavním argumentem žalob je kupujícími uváděná skrytá vada - zvýšená hodnota objemové aktivity radonu (dále jen „OAR“), případně dávkového příkonu záření gama, o čemž nebyli kupující informováni, jak vyplývá z rozsudků.

Jak vyplývá z rozsudků, které měl Státní úřad pro jadernou bezpečnost k dispozici, soudy vyhověly žalobcům a vydaly rozsudky, ve kterých uznaly oprávněnost podaných žalob a označily přítomnost radonu, případně dávkového příkonu záření gama v domech za skrytou vadu, a to na základě měření a posudků soudního znalce.

Webinář je zaměřen na objasnění skutečností, proč je radon možné vnímat jako skrytou vadu, jak radon ovlivňuje naše zdraví, jak lze získat informace o jeho množství v místnostech, jak lze množství radonu v domě snížit nebo které stavební prvky na něj mají vliv.

Dále bude blíže vysvětlena problematika týkající se pojmu „skrytá vada“, jak je v legislativě formulován, jak dlouho od prodeje lze skrytou vadu uplatnit a především, jak je možné předejít soudním sporům.

Účastníci:

Mgr. Marcela Berčíková – Státní úřad pro jadernou bezpečnost, inspektorka radiační ochrany
Ing. Ivana Fojtíková – Státní ústav radiační ochrany, expert z oboru ochrany před zářením
Prof. Ing. Martin Jiránek Csc. – ČVUT Praha, fakulta stavební, expert z oboru stavitelství

Rubriky článků