hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Krátké zprávy

V pražském adaptačním plánu na změny klimatu je zdůrazněna role kvalitních budov

14. 9. 2018

Na konci minulého měsíce schválila městská Rada Implementační plán Adaptační strategie hl. m. Prahy na klimatickou změnu pro roky 2018 až 2019. Šance pro budovy vítá, že v něm jsou zahrnuty i body, které zdůrazňují potřebu výstavby a renovace energeticky úsporných budov, šetrného hospodaření s šedou a dešťovou vodou a instalace zelených střech a fasád. Ty mají pozitivní vliv na kvalitu života uvnitř i ve vnějším prostředí v okolí.

 

 

Prvním cílem plánu je „snížení negativního vlivu extrémních teplot a městského tepelného ostrova opatřeními zvyšujícími podíl přírodě blízkých ploch ve městech, vytváření a udržení systémů ekologické stability“. Ten by měl být naplněn také skrze budování zelených střech a fasád, které fungují jako přírodní chlazení budov a zvyšují energetickou efektivnost staveb. „Zelené střechy zaznamenávají boom i díky přirozené poptávce. Na území Česka jich v loňském roce vyrostlo o polovinu více než v roce 2016. Konkrétně to bylo 195 000 m. Většina investorů je zatím soukromá,“ doplňuje k tématu Petr Holub, ředitel aliance Šance pro budovy.

 

Druhým z cílů je snížení dopadů přívalových dešťů, povodní a dlouhodobého sucha skrze opatření vodního hospodářství, zvyšování retenčních schopností krajiny a obnovou původních koryt vodních toků. Zde je počítáno s opětovným využíváním dešťových i odpadních vod. „Systémy pro hospodaření se šedou vodou lze použít jak ve velké stavbě typu hotel Mosaic House u Karlova náměstí, tak v rodinném domě – jeden takový například stojí v činžovním vnitrobloku na Letné. Vsakování dešťové vody pomáhají i zelené střechy,“poznamenává Petr Holub.

 

Třetí cíl se týká snížení energetické náročnosti Prahy a podpory adaptace budov v návaznosti na námi navrhované využití technických prvků, solárních a fotovoltaických panelů a pokračující zateplování budov. „Novostavby v pasivním standardu a kvalitně energeticky úsporně zrenovované budovy s vnějším stíněním minimálně zatěžují životní prostředí. V zimě drží chlad a v létě naopak teplo mimo užitné a obytné prostory,“ shrnuje závěrem.


Rubriky článků