hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Krátké zprávy

Isover - Základní chyby při realizaci podlah

30. 8. 2017

Vyvarujte se základních chyb při realizaci podlah

Propadlá a popraskaná nová podlaha bývá noční můrou řady projektantů, realizačních firem i investorů. Dopátrat se, zda-li udělal chybu projektant, realizační firma nebo výrobce některého z použitých materiálů, bývá zpravidla vyhroceným procesem. Velmi často se přichází na to, že byla porušena nejzákladnější stavební pravidla. V tomto příspěvku se budeme kromě trochy teorie věnovat jedné konkrétní podlaze novostavby rodinného domu.PODLAHA NA TERÉNU - TJ. VELKÁ TLOUŠŤKA IZOLACE

Dnešní úsporné objekty vyžadují v podlahách na terénu poměrně velké tloušťky tepelné izolace. Běžně se setkáváme s tloušťkami izolantů od 120 mm pro standardní domy, přes 150-200 mm pro nízkoenergetické až po 200-300 mm pro pasivní domy. Pochopitelně v případě podlahového vytápění je třeba vzhledem k podstatnému zvýšení teplotního spádu tloušťky tepelných izolací přiměřeně zvýšit.
Doporučené tloušťky tepelných izolací viz. článek ZDE:

TEPELNÁ IZOLACE PODLAHY 200 MM A MALÉ DOTVAROVÁNÍ - PŘI DODRŽENÍ ZÁSAD ŽÁDNÝ PROBLÉM

Pro izolace větších tlouštěk s malým dotvarováním a bez akustických požadavků (izolace na terénu apod.) se používají nejčastěji pěnové izolanty, zejména pěnové polystyren. Tyto materiály mají při plnoplošném působení zatížení pro běžné případy dostatečnou únosnost tj. při běžném zatížení malé stlačení i při velkých tloušťkách izolace viz. tabulka:

Typ izolantu

Pevnost v tlaku při 10% lineární deformaci Trvalá zatížitelnost při deformaci menší než 2%

kPa kPa kg/m2
Isover EPS 70S ( Z,F) 70 12 1200
Isover EPS 100s (Z,F, Grey) 100 20 2000
Isover EPS 150s 150 30 3000
Isover EPS 200s 200 36 3600
STATICKÉ POSOUZENÍ PODLAHY - NUTNOST, NEBO ZBYTEČNÝ LUXUS?

Vlastní návrh podlahy musí zohlednit základní vstupní údaje, kterými jsou velikost a typ zatížení, pevnost podkladní tepelné izolace a tuhost roznášecí desky.
Pro běžné podlahy s celkovým zatížením do 7,5 kN/m2 tak na základě provedeného statického rozboru vystačíme při standardním dodržení technologie s betonovou deskou tl. 50-60mm z betonu B20, vyztuženou sítí W4 150/150mm (tl. 50mm), nebo W4 200/200 (tl. 60mm). Bez statického posudku a při technologické kázni našich staveb se totiž musíme vždy pohybovat významně na straně bezpečnosti tj. vyhnout se kombinacím, které jen „možná" budou fungovat.

SEDÁNÍ POHLADY V BĚŽNÉ STAVBĚ (RODINNÉM DOMĚ) - NEJČASTĚJŠÍ PŘIČINY

Jednoduché zásady pro pokládku, které jsou uvedeny např. v základním katalogu Isover 2013:

Desky izolantu je třeba pokládat tak (např. do lepidla, cementového mléka apod.), aby bylo zajištění celoplošné působení tlaku na izolaci
Je vhodné použít jednu vrstvu tepelné izolace (případné mezery dopěnit), nebo jednotlivé vrstvy opět slepit
Ideálním řešením není ani pokládka EPS na podsyp s větší zrnem. Také velká zrna podsypu se dokáží do tepelné izolace zatlačovat, než se vyrovná napjatost v konstrukci. Z tohoto důvodu se například v systémech Rigidur požaduje mezi podsyp a tepelnou izolaci vždy vložit alespoň tenkou pevnou desku Rigidur. Malé dotvarování plnoplošně působící tepelné izolace je dobře patrné z obrázku 11, kdy skladba Isover EPS 100Z 2x50 mm při plošném zatížení 2000kg/m2 (0,02 MPa) vykazuje deformaci pouze cca 1mm tj. výrazně pod deklarovanou max. stlačitelnost 2%.

ZÁVĚRY:

Tepelné izolace Isover EPS mají vysokou únosnost a jsou vhodné také pro izolace podlah energeticky úsporných staveb v tloušťkách 200-300mm.

Základem dobrého fungování podlahy z hlediska sedání je zajištění celoplošného působení zatížení na tepelnou izolaci (žádné mezery ve skladbě podlahy).

Podlaha předmětného domu vykazovala několik zásadních pochybení, zejména použití zcela nevhodného typu desky podlahového topení (se spodními výstupky) a chybnou pokládku na nerovný podklad.

Uvedená pochybení způsobila navýšení deformace podlahy o stovky %.

Je třeba se řídit výhradně doporučením renomovaných výrobců tepelných izolací a firem ze stavebnictví, na jiných internetových stránkách se nachází řada zcela nesmyslných informací, které způsobují chaos zejména u laické veřejnosti.

Celý článek a veškeré informace najdete ZDE:

Více informací o tepelných izolacích ISOVER najdete na našich stránkách ZDE:

 Rubriky článků