hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Krátké zprávy

Ciur - Nový přírustek do rodiny foukaných izolací

4. 1. 2016

CLIMAGLASS - foukaná izolace

Ciur Clima Glass - Y, zdroj: Ciur a.s.Nový produkt v naší rodině foukaných izolací - skelné vlákno CLIMAGLASS. Izolace má unikátní tepelné a akustické vlastnosti a je vyrobena ze skelné vlny metodou rozvlákňování taveniny skla a dalších přísad. Tato izolace má vynikající protipožární vlastnosti, nízkou objemovou hmotnost a navíc snadno propouští vodní páru. Nyní je k dispozici varianta výrobku CLIMAGLASS-Y.

CLIMAGLASS - Y je foukaná izolace na bázi skelného vlákna, která má výborné tepelně technické vlastnosti. Přípona - Y je odvozena od žluté barvy produktu (anglicky yellow). Tato izolace je vyrobená metodou rozvlákňování taveniny skla a dalších přísad. CLIMAGLASS - Y má vynikající protipožární a akustické vlastnosti a navíc snadno propouští vodní páru.

Základní vlastnosti

* součinitel tepelné vodivosti λD = 0,039 W/m.K
* objemová hmotnost pro stropy - volné foukání: 25 - 34 kg/m3
* objemová hmotnost pro objemové plnění vodorovných, šikmých a svislých konstrukcí: 25 - 60 kg/m3
* reakce na oheň A1
* index šíření plamene is = 0,00 mm/min
* snadná propustnost pro vodní páru - μ = 1,1

Technický list výrobku je k dispozici zde - PDF, 668 KB

Ciur Clima Glass - Y, zdroj: Ciur a.s.
Výrobek Climaglass-Y je určen pro stavební tepelné a akustické izolace vnějších i vnitřních konstrukcí, jako jsou šikmé střechy, podkroví, podlahy mezi trámy, dělicí stěny, podhledy atd. Aplikace se provádí za sucha za pomoci strojního zařízení a lze ji realizovat tzv. volným foukáním (například půdy) nebo častějším tzv. objemovým plněním do připravených dutin stěn, střech nebo stropů. Climaglass-Y umožňuje izolovat bez spár a kvalitně izolovat i komplikovaná a těžko dostupná místa.

Aplikace je velmi pohodlná - nevznikají při ní žádné odřezky ani jiný odpad, foukání je rychlé a materiál se snadno přesouvá. Pokud je izolace aplikována do dutiny, je třeba přesně dodržet pokyny výrobce ohledně přesné objemové hmotnost. Při správné aplikaci se materiál ani po mnoha letech nesesedne.

Výhodami Climaglass-Y je nízká objemová hmotnost, nejvyšší třída reakce na oheň A1, nízký difusní odpor (již zmíněná snadná propustnost pro vodní páru), schopnost dokonale vyplnit prostor až do nejmenších detailů stavby a možnost aplikovat izolaci v libovolné tloušťce v rozmezí od 6 do 60 cm. Elastické vlákno navíc pohlcuje hluk. Uživatelé uvítají i speciální komprimované balení a zdravotní nezávadnost výrobku.

Rubriky článků