hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Krátké zprávy

Isover - Lehké požárně odolné střechy PROTECT ROOF, NOVINKA

28. 8. 2015

Spolupráce společností Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. divize Isover a Kovové profily, spol. s r. o. přinesla na trh plochých střech nejkomplexnější a staticky nejvýkonnější systém velkorozponových plochých střech na trapézovém plechu s označením PROTECT ROOF s požární odolností REI 15 – REI 45 DP1 – DP3.
 
Systém se vyznačuje rozsáhlou variabilitou kombinací tepelných izolací z minerální vaty, pěnového polystyrenu a PIR desek a v současnosti nejvýkonnější statikou, která umožňuje střešní pláště s požární odolností REI 15 - REI 45 navrhovat ještě výrazně ekonomicky výhodněji. Na požární bezpečnost staveb a jednotlivých konstrukcí jsou kladeny stále vyšší nároky.

Isover - Protect Roof, novinka, zdroj: Isover

Hlavní výhody střešních plášťů PROTECT ROOF

- Požární odolnost REI 15 - REI 45 DP1 pro velkorozponové konstrukce (běžně 6m i více).
- Vhodné i pro shromažďovací prostory (obchodní centra apod.).
- Variantní řešení pro zajištění různorodých požadavků na požární odolnost, požární pás, nešíření požáru atd.
- Výkonná statika (nejlepší využití nosné konstrukce na trhu - mimořádný zatěžovací stav za požáru již většinou nelimituje návrh TRP).
- Ekonomická výhodnost díky možnosti kombinace všech prvků systému.
- Výrazné snížení hmotnosti pláště díky použití lehkých izolantů Isover LAM, Isover EPS a PIR.
- Univerzální použití pro hydroizolační fólie i asfaltové pásy
- Pro všechny sněhové oblasti.

Isover - Protect Roof, novinka, zdroj: Isover

Specifikace materiálů jednotlivých vrstev systému PROTECT ROOF

1) Ocelový trapézový plech
Dle požární klasifikace PAVUS PKO 15-021 odstavce 5 je možno pro výše uvedené skladby s požární odolností REI 30 REI 45 DP1 - DP3 použít trapézový plech navržený na konkrétní podmínky stavby při dodržení těchto podmínek:

- tloušťka trapézového plechu 0,75 mm;
- pro požadovanou požární odolnost R 30 a R 45 musí být krajní podpory trapézových plechů dostatečně příčně a torzně tuhé;
- poměr maximálního napětí k mezi kluzu použité oceli, vypočtený v průřezu trapézového plechu pro zatížení za mimořádné zatěžovací situace za požáru podle ČSN EN 1990 a ČSN EN 1991-1-2 nesmí překročit tyto hodnoty:
o σmax/fy ≤ 36,7% u prostého nosníku
o σmax/fy ≤ 40,4% u spojitého nosníku
- trapézové plechy jsou kotveny k podporám v každé vlně nejméně dvěma kotvícími prostředky 5,5 mm, připouští se i jiný ekvivalentní způsob kotvení s doloženou únosností statickým výpočtem
- trapézové plechy jsou vzájemně překryty a spojeny samovrtnými šrouby (např. 4,8 mm) v rozteči max. 500 mm
- sklon střechy je v rozpětí od 0° do 15°

2) Parotěsná zábrana
pro splnění požadavku hodnocení konstrukcí druhu DP1 musí parotěsná zábrana splňovat tato dvě kritéria:
o nominální tloušťka parotěsné zábrany d ≤ 2 mm
o výhřevnost parotěsné zábrany H ≤ 150MJ/m2

3) Desky z minerální (kamenné) vlny (MW).
Pro spodní vrstvu tepelné izolace je dle potřebné pevnosti v tlaku možno použít desky Isover T(50 kPa), T-i(40kPa), R(30 kPa), P(20 kPa), LAM50(50kPa) a LAM30(30kPa). Pro horní vrstvy pak desky Isover S (70kPa) a Isover S-i (60kPa). Doporučený vzájemný posun spár vrstev MW je 200 mm.

4) Tepelná izolace EPS
pro splnění hodnocení REI 30 DP1 je možno použít všechny typy Isover EPS vyhovující:
o tloušťka EPS vrstvy minimálně 40 mm a maximálně 500 mm pro rovné a 600 mm pro spádové desky o objemová hmotnost EPS ≤ 30 kg/m3 Použití izolačních desek Isover EPS Grey 100 a 150 je možné. Nutno dodržet jejich aplikační podmínky zejména s ohledem na trvalé teplotní zatížení max. 70°C.

5) Tepelná izolace PIR
pro splnění hodnocení REI 30 DP1 je možno použít všechny typy PIR vyhovující:
o tloušťka PIR vrstvy minimálně 40 mm a maximálně 500 mm pro rovné i spádové desky
o objemová hmotnost PIR ≤ 32 kg/m3

6) Hydroizolační souvrství
u hydroizolačních souvrství na tepelných izolacích EPS a PIR je třeba pro splnění požadavků hodnocení DP1 a DP3 splnit:
o klasifikaci hydroizolace BROOF (t3) pro hodnocení střechy DP1
o klasifikaci hydroizolace BROOF (t1) pro hodnocení střechy DP3

Lehké požárně odolné střešní pláště PROTECT ROOF jsou dalším krokem ve vývoji lehkých střešních plášťů na trapézovém plechu. Při použití dlouhodobě osvědčených standardních materiálů dosahují nové vyšší úrovně požární bezpečnosti při velmi efektivním využití nosné ocelové konstrukce. Investoři a projektanti tak dostávají do rukou vysoce efektivní systém, plně využitelný jak pro výrobní a skladové haly, tak pro obchodní centra a jiné velkorozponové halové konstrukce.

Pro více informací čtěte ZDE

Tepelné izolace ISOVER z Katalogu tepelných izolací naleznete pod těmito odkazy:

Minerální skelná vata ISOVER

Minerální čedičová vata ISOVER

Expandovaný polystyren EPS

Extrudovaný polystyren XPSRubriky článků