hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Krátké zprávy

Styrotrade - Garance 50 let stálosti užitných vlastností

17. 6. 2015

"POSUNUJEME LAŤKU KVALITY"

Styro EPS, garance 50 let, zdroj Styrotrade

Styrotrade, logo

Výsledky zkoušek užitných vlastností tepelně izolačních výrobků styro EPS 100 S a styro EPS 150 S, určených pro tepelnou izolaci podlahových konstrukcí a střech, prováděných v naší zkušební laboratoři, v rámci I. etapy výzkumném projektu, "Vliv stárnutí na užitné vlastnosti tepelně izolačních desek z EPS", modernizace výrobních závodů a funkční systém řízení výroby, byl základem pro unikátní následnou evropskou nezávislou certifikaci.

Garance 50-ti let stálosti užitných vlastností

- naše tepelně izolační výrobky styro EPS 100 S a styro EPS 150 S  získaly certifikát, osvědčující trvanlivost a stálost pevnosti v tlaku a stálost tepelného odporu výrobků při opakovaném kombinovaném působení vody a zmrazování a rozmrazování.

Certifikovaná stálost vlastností:

  • Součinitel tepelné vodivosti
  • Pevnost v tlaku při 10% stlačení
  • Pevnost v tahu
  • Rozměrová stabilita

Styro EPS, garance 50 let, zdroj StyrotradeVe Výzkumném ústavu pozemních staveb – Certifikační společnosti, s.r.o. byla realizována II. Etapa výzkumného programu "Vliv stárnutí na užitné vlastnosti tepelně izolačních desek z EPS", aplikovaného výzkumu. Byly provedeny počáteční referenční zkoušky, simulace umělého stárnutí a zkoušky identifikující změny užitných mechanických, tepelných a vlhkostních vlastností výrobků při kombinovaném cyklickém působení vody a 300 cyklech zmrazování a rozmrazování a hodnocení stálosti vlastností.  
 
Z výsledků souboru zkoušek a zjištění certifikačního orgánu Výzkumného ústavu pozemních staveb – Certifikační společnosti, s.r.o., s využitím ČSN EN 13163,ed.2 a ČSN 73 0540-3 bylo odvozeno, že tepelněizolační výrobky styro EPS 100 S a styro EPS 150 S, při správném návrhu a provedení stavební konstrukce a provozování stavby splňující technické požadavky na stavby, vykazují stálost svých užitných vlastností po dobu minimální životnosti stavby 50 let.

Použití certifikovaných výrobků:

styro EPS 100S

  • Tepelná izolace bězně zatížených podlah
  • Tepelná izolace běžně zatížených plochých střech

styro EPS 150S

  • Tepelná izolace vysoce zatížených podlah
  • Tepelná izolace zatížených plochých střech
  • Tepelná izolace nad krokvemi šikmých střech

Použití Styro EPS, zdroj StyrotradePoužití Styro EPS, zdroj Styrotrade

Více o garanci ZDE

Tepelné izolace STAROTRADE z Katalogu tepelných izolací naleznete pod tímto odkazem:

Expandovaný polysytern EPS StyrotradeRubriky článků