hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Krátké zprávy

Knauf Insulation - Fasádní minerální izolace s nízkou lambdou

3. 6. 2015

Fasádní minerální izolaci pro rodinné domy s rekordně nízkou lambdou.

logo

 

Fasádní minerální deska FKD N Thermal dosahuje hodnoty součinitele tepelné vodivosti λD 0,034 W/mK. Je jediná minerální deska s tak nízkou hodnotou tohoto parametru na trhu. Systém fasádních minerálních izolací doplňuje také o nové zápustné hmoždinky s integrovanou zátkou, které brání prokreslování kotev na fasádu.

Je to bezmála rok, co Knauf Insulation představil fasádní desku s tehdy rekordním součinitelem tepelné vodivosti λD 0,035 W/mK. Neustálým vývojem se tuto hodnotu podařilo dále snížit. Současný výjimečně nízký součinitel tepelné vodivosti kamenné minerální izolace dosahuje hodnot srovnatelných například se šedým polystyrenem. Přitom ale postrádá negativa pěnových izolací, jakými jsou vysoký difúzní odpor, hořlavost nebo degradace při vystavení přímému slunci.

FKF N Thermal - izolace z kamenné vlny pro zateplení kontaktní fasády RD, foto zdroj Knauf Insulation

Obr.: FKF N Thermal - izolace z kamenné vlny pro zateplení kontaktní fasády RD, foto zdroj Knauf Insulation

Fasádní minerální desky Knauf Insulation FKD N Thermal se součinitelem tepelné vodivosti λD 0,034 W/mK jsou určené převážně pro zateplení fasád rodinných domů. Dostupné jsou i ve variantě s jednostranným nebo oboustranným silikátovým nástřikem pro lepší přilnavost lepení pod označením SMARTwall N C1, respektive C2.

Desky Thermal určené pro zateplení bytových domů nesou označení FKD S Thermal a jejich součinitel tepelné vodivosti dosahuje hodnoty λD 0,035 W/mK. Oproti deskám FKD N Themal mají vyšší hodnotu pevnosti v tahu, a to 10 kPa.

Hmoždinky s integrovanou tepelněizolační zátkou SMARTfix S

Vedle samotných izolací uvedl Knauf Insulation na trh také nové šroubovací hmoždinky SMARTfix S s integrovanou tepelně izolační zátkou pro zápustnou montáž. Ty omezují vznik systematických tepelných mostů a prokreslení kotevních hmoždinek na fasádu. Zapuštění talířku kotvy pod rovinu tepelné izolace a instalace tepelně izolační zátky, která je integrovaná přímo v hmoždince, se provádí v jednom kroku.

Produkty Knauf Insulation z našeho katalogu tepelných izolací naleznete pod těmito odkazy:

Minerální skelná vata

Dřevocementové izolace - Heraklith

Foukaná a sypká izolace

Minerální čedičová vata - NobasilRubriky článků