hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Krátké zprávy

Rockwool - Bratislavské sympozium střechy 2014

27. 11. 2014

Bratislavské sympozium střechy 2014

Bratislavské sympozium střechy 2014 se uskuteční 19. a 20. listopadu po jedna a dvacáté. Pořadatelé Cech strechárov Slovenska a Stavební fakulta Slovenské technické univerzity navážou na komplexní zabezpečení kvality střech a budov tématem „Dosavadní výsledky a zkušenosti“. Aktivně se této mezinárodní události účastní i společnost ROCKWOOL.

logo
Odborné bloky sympozia představí například vlhkostní problémy střešního pláště, řešení detailů obnovy náročné ploché střechy a také střechy pro obytná podkroví a nadstavby. Společnost ROCKWOOL reprezentuje Ing. Pavel Matoušek přednáškou technických parametrů šikmých a plochých střech.

V návaznosti na hlavní téma, pozornost bude věnovaná praktickým zkušenostem s některými tipy střešních konstrukcí a materiálů. Vzhledem k tomu, že každý střešní plášť nad vytápěným prostorem obsahuje tepelně-izolační vrstvu, je mimořádně důležité poznat vlastnosti materiálů zabudovaných v střešním plášti. Rubriky článků