hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Krátké zprávy

Isover - Kalkulační program Isover Twinner

12. 11. 2014

Izolační desky Isover TWINNER jsou určeny pro fasádní zateplovací systémy ETICS, zejména pro stavby se zvýšenými nároky na požární bezpečnost, např. bytové objekty výšky nad 12 m (12-22 m), kdy výborné protipožární vlastnosti umožňují provést zateplení stěn bez vložených požárně dělících pásů MW. Mezi další oblasti typického použití patří např. nízkoenergetické a pasivní domy, u kterých jsou zvýšené požadavky na kvalitu použitých materiálů.


 
Jaké jsou výhody zateplení materiálem Isover TWINNER oproti zateplení pěnovým polystyrenem v kombinaci s požárně dělícími pásy z minerální izolace?

 • Vyšší požární bezpečnost - třída reakce na oheň B - s1,d0 v celé ploše fasády.
 • Vynikající lambda (λd = 0,033-0,034 W.m-1.K-1) v celé ploše fasády oproti λd = 0,039 u bílého EPS, čímž při stejném požadovaném Rd stačí menší tloušťka izolantu

=> úspora na hmoždinkách

=> úspora na parapetech a plechování přesahu střechy

=> tenčí ostění díky čemuž se do interiéru dostane více světla apod.

 • Vyrovnaná difuze v celé ploše / řeší možné problémy s barevností fasády.
 • Zamezení vzniku trhlin na povrchu fasády - souvislý jednolitý podklad pro omítku (nejsou to 2 materiály s rozdílnou tepelnou roztažností jako v případě kombinace EPS+MW)
 • Systém prošel požárním testem dle ISO 13785-1 a nadstandardně dle velkoformátové zkoušky dle ISO 13785-2.
 • Tloušťky až 300 mm (vhodné pro nízkoenergetické a pasivní domy).
 • V rámci ceny celého systému ETICS cenově srovnatelné řešení jako kombinace
 • EPS s požárními pásy z MW (viz. další výhody) - možno ověřit pomocí kalkulačního programu na http://www.isover.cz/Twinner
 • Během manipulace a aplikace výrobku Isover Twinner odpadá nutnost stínění jako v případě použití šedého EPS.
 • Oproti kombinaci MW+EPS u Isover Twinner nehrozí riziko, že nekvalifikovaní dělníci na stavbě udělají požární pásy jinak než požaduje norma.
 • Materiál (i fasáda) je požárně odolný nejen po zabudování, ale již během instalace (ještě bez omítek).
 • Díky řešení celého zateplení v jednom modulu dochází ke zvýšení rychlosti aplikace izolace Isover Twinner o min. 10% ve srovnání se systémem zateplení EPS a pásy z MW (nemusí se tolik řezat, čímž ani nevzniká tolik odpadu z vyřezávání pásů, nemusí se vyměřovat umístění pásů z MW, na stavbě je jeden druh materiálu, ..).
 • Lze aplikovat z lávek což většinou není možné v případě šedého EPS.
 • Není potřeba zdvojovat perlinku na přechodech mezi materiály, což má za důsledek nejen menší pracnost a úspory perlinky i stěrky, ale i zamezení nerovností na fasádě a jejich následnou potřebu vyrovnání.
 • Při vyšších tloušťkách izolantu mnohem snazší manipulace, jelikož se jedná o lehké elementy ve srovnání s MW v požárních pásech.
 • Zlepšení akustiky oproti EPS.

Leták ke stažení ZDERubriky článků