hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Školení a krátké zprávy

Umísťování a povolování staveb a ochrana životního prostředí

30. 10. 2013

česká stavební akademie logo
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství Vás zve na odborný stavební seminář s názvem Umisťování a povolování staveb a ochrana životního prostředí, který se koná 23. ledna 2014.

Zaměřeno na:
Výklad poslední rozsáhlé novely stavebního zákona z pohledu ochrany životního prostředí.Nová judikatura soudů (zejména Nejvyššího správního soudu). Ochrana veřejných zájmů v územním plánování, územním a stavebním řízení. Co je třeba vědět o ochraně veřejných zájmů (včetně ochrany životního prostředí) v územním a stavebním řízení. Pravidla účasti veřejnosti v územním a stavebním řízení ve vztahu k ochraně životního prostředí. Nová legislativa v oblasti ochrany životního prostředí (např. zákon o ochraně ovzduší účinný od 1. 9. 2012).
Odborný garant, lektor: JUDr. Libor Dvořák, Ph.D. – ředitel legislativního odboru, Ministerstvo životního prostředí


Místo konání: Václavské nám. 31, Praha 1
Den: 23.1. 2014
Začátek: 10:00 hodin

Předpokládaný konec: 14:30 hodin
Vložné: 1700 Kč (cena včetně DPH)

Určeno pro:
Zástupce investorů a podnikové sféry, zejména stavebních společností, pracovníky veřejné správy (zejména z odborů životního prostředí územních samosprávných celků) a samosprávy, zástupce nevládních organizací, konzultačních společností apod. Seminář je zařazen do programu ČKAIT - 1 bod, ČKA 2 body. a je akreditován u Ministerstva vnitra ČR.

Pozvánka na seminář s podrobným programem ZDE


ON-LINE PŘIHLÁŠKA

Rubriky článků