hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Školení a krátké zprávy

Materiály Ursa v dřevostavbách

2. 5. 2013

Moderní materiály pro dřevostavbu

 

Co si můžeme představit pod pojmem „moderní“ materiál pro dřevostavbu? Synonymem může být materiál pokrokový či novátorský. V kontextu dnešní doby, kdy velmi diskutovaným tématem jsou úspory a šetření, by moderní materiál měl zajistit, aby stavba zbytečně neplýtvala. To z pohledu uživatele stavby může znamenat hlavně úsporu finančních prostředků. Nejjednodušší je šetřit tam, kde spotřebováváme nejvíce. U průměrné české domácnosti jsou téměř dvě třetiny z celkové potřeby energie spotřebované na vytápění. Přitom toto číslo se dá velmi efektivně a jednoduše ovlivnit kvalitním izolováním obálky budovy.

Spotřeba energie v budovách

Podívejme se na příklad srovnání nízkoenergetického domu a starší budovy. Nízkoenergetický dům má potřebu tepla na vytápění méně než 50 kWh/m2·rok. Oproti tomu běžná starší neizolovaná budova potřebuje více jak 280 kWh/m2·rok. Tj. v nízkoenergetickém domě je spotřebováno o více jak 80% energie na vytápění méně (viz.obrázek č.1). Kvalitně izolovaný dům šetří každý rok užívání objektu značné částky za vytápění. Z toho jednoznačně plyne, že pokud na začátku investujeme o něco málo více na zateplení, ušetříme na následných periodicky se opakujících výdajích za energii. A tyto náklady se každoročně zvyšují tak, jak rostou ceny energií. Navíc energeticky efektivnější budovy mají zpravidla vyšší hodnotu na trhu.

Dřevostavby a úspory energie

Dřevostavby, konkrétně rámové typy, umožňují velmi efektivně splnit jak statické, tak tepelně technické požadavky na konstrukci. Zatížení přenáší subtilní dřevěné nosné prvky, tepelné a akustické parametry zajišťuje izolace. Oproti zděné stavbě umožňuje tento typ dřevostavby dosáhnout lepších parametrů při menší tloušťce finálního souvrství. Což ve výsledku vede k úspoře obestavěného prostoru [4].

Moderní materiály pro izolaci dřevostavby

Vnitřní prostředí stavby je ovlivněno velkou měrou materiály, které jsou do stavby zabudovány. K zajištění příjemného vnitřního prostředí v dřevostavbách je obzvláště vhodné propojení přírodních minerálních a dřevěných materiálů. Minerální izolace na bázi skla je léty prověřenou izolací do rámových konstrukcí. Firma URSA se zaměřuje na vývoj materiálů speciálně určených pro dřevostavby a pro co nejefektivnější snížení spotřeby tepla na vytápění. Jedná se o izolace URSA GLASSWOOL, tradiční skelnou vlnu, a PureOne by URSA, minerální izolaci nové generace, bílé barvy. Kromě nadstandardní tepelně izolační funkce skelná vlna URSA, díky své výjimečné pružnosti, zaručí splnění i dalších požadovaných vlastností konstrukce. Jedná se o ideální zvukový pohlcovač. Výborně drží v konstrukci a zaručuje dokonalé vyplnění dutiny, čímž spolehlivě eliminuje tepelné a akustické mosty. Skelná vlna URSA je materiál nehořlavý, třída reakce na oheň A1, čímž zvyšuje požární bezpečnost celé konstrukce.

Izolace URSA je velmi ekologickým materiálem. Je vyrobena z přírodní suroviny, křemičitého písku, a z více jak 50% je tvořena recyklovaným sklem. Díky moderní technologii výroby izolace URSA uspoří během své životnosti, pokud je aplikována např. do šikmé střechy, více jak 240x více energie než je třeba na její výrobu.
Kromě ekonomických a ekologických kriterií je důležité vždy zajistit zdravé vnitřní prostředí a požadovaný komfort pro uživatele. Zde sehrává kvalitní izolace též významnou roli, neboť zajišťuje, aby povrchová teplota neklesala pod nepřípustnou mez a tím pádem nedocházelo ke kondenzaci na vnitřním povrchu. Skelná vlna URSA je propustná pro vodní páru stejně jako vzduch, což značně snižuje riziko kondenzace v souvrství. Eliminuje se díky tomu možnost výskytu vlhkých „map“ na podhledech, růst plísní a snížení uživatelské pohody. Zamezení výskytu kondenzace značně přispívá kladně k životnosti konstrukce.

Kvalitně izolovaná konstrukce s použitím skelné vlny URSA Vám přinese značné úspory minimalizací tepelných ztrát. Též Vám spolehlivě zajistí zdravé vnitřní prostředí a nadstandardní uživatelský komfort díky akustické a tepelné pohodě interiéru.

 Rubriky článků