hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Školení a krátké zprávy

Seminář: Energetická náročnost budov dle nových předpisů

16. 1. 2013

 

 

 

.

.

.

odborný seminář:
Energetická náročnost budov dle nových předpisů
seminář se uskuteční:
NSC Brno, Bauerova 10, areál BVV (mezi branami 9 a 10)
31.1.2013 09:00 - 16:00

Zaměřeno na:
Seminář je zaměřen na energetickou náročnost budov dle nových předpisů. Cílem semináře je seznámit posluchače s novinkami v předpisech o energetické náročnosti budov, zejména se zákonem č. 318/2012 Sb. (novela zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií), a novou vyhláškou č. 480/2012 Sb. o energetickém auditu a energetickém posudku, příslušnými TNI, ČSN 73 0540-2 v platném znění, včetně časového postupu zavedení a účinnosti uvedených předpisů. Důsledky při navrhování a provádění budov s velmi nízkou energetickou náročností na nákladově optimální úrovni a s téměř nulovou spotřebou energie.

Více informací ZDE.

Přihláška ZDERubriky článků