hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Školení a krátké zprávy

Baumit - Baumit se zimy nebojí!

8. 11. 2017

Základní limitní teplotou ve stavebnictví je +5 °C. Pokud venkovní teplota klesne pod tuto hodnotu, dochází ke zpomalení chemických a fyzikálních dějů zajišťujících tuhnutí a tvrdnutí pastovitých a maltových směsí a standardní výrobky na zateplovací systémy již není možné používat. Systém produktů Baumit Speed dokáže tuto magickou hranici překročit, a dokonce i zkrátit dobu schnutí!

S výrobky Baumit SpeedContact, Baumit SpeedTop a Baumit SpeedFlex vás ani zima nezastaví a vaše dílo bude mít pořád solidní tempo.


Baumit SpeedContact je snadno zpracovatelná minerální lepicí a stěrková hmota, má zkrácenou dobu schnutí a je určena k lepení a stěrkování (armovací vrstva) fasádních izolačních desek. S touto stěrkou se technologická přestávka zkrátí na min. 24 hodin*. Teplota vzduchu, materiálu a podkladu během zpracování musí být minimálně +1 °C. Po dobu následujícího tvrdnutí a vysychání nesmí teplota klesnout pod bod mrazu.

Baumit SpeedTop je přísada do omítky Baumit SilikonTop nebo Baumit GranoporTop zkracující dobu potřebnou pro jejich zasychání za nízkých teplot od +1 °C až +15 °C a při vyšší relativní vlhkosti vzduchu ≤ 95 %. Obsah balení Baumit SpeedTop se bezprostředně před zpracováním omítky důkladně vmíchá pomaluběžným elektrickým mísidlem do 25 kg balení omítky.

Baumit SpeedFlex je přísada zkracující dobu potřebnou pro zasychání a k zvýšení pevnosti stěrkové hmoty Baumit PowerFlex na fasádě za vyšší vlhkosti vzduchu, nižších teplot a taktéž i za mlhy. Baumit SpeedFlex lze použít pouze při teplotě okolí v rozmezí ≥ +1 °C a ≤ +15 °C a relativní vzdušné vlhkosti ≤ 95%. 

* Uvedený údaj se vztahuje na teplotu prostředí +20 °C, relativní vlhkost vzduchu ≤ 70 % a tloušťku stěrky 2–3 mm.
U větších tlouštěk a při méně příznivých klimatických podmínkách se tato doba tvrdnutí a vysychání stěrkové vrstvy přiměřeně prodlužuje.

Zdroj: Baumit

Rubriky článků