hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Školení a krátké zprávy

Dozory při provádění staveb

11. 2. 2014

česká stavební akademie logo
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství  Co-founded by the Inteligent Energy Europe Programme of the Europian Union
Buy Smart+ Vás zve na odborný stavební seminář s názvem Dozory při provádění staveb (požadavky na energetickou náročnost staveb dle stavebního zákona a dle zákona o hospodaření energií), který se koná 27. března 2014.

Zaměřeno na:
Dozorová činnost ve stavebnictví.

Obsah semináře:

- účel a význam prováděných dozorů při realizaci staveb
- druhy dozorové činnosti, jejich charakteristika
- technický dozor stavebníka, zásady jeho činnosti a postavení vůči ostatním účastníkům výstavby
- veřejný zájem
- pravomoci stavebního úřadu
- úloha dotčených orgánů
- požadavky životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při provádění staveb
- související právní a jiné požadavky
- požadované záznamy a doklady
- specifika dozorové činnosti v dopravním stavitelství, specifické předpisy v resortu MD ČR

Odborný garant: Ing. Ludmila Zahradnická, CSc.


Místo konání: Nadace pro rozvoj architektury Václavské nám. 31, Praha 1
Den: 27.3. 2014
Začátek: 09:00 hodin

Předpokládaný konec: 16:00 hodin
Vložné: 3000 Kč (cena včetně DPH)

Určeno pro:
Střední a vyšší management investorských, inženýrských, projektových a stavebních organizací, pracovníky stavebních úřadů a dalších dozorových institutů, zejména pro pracovní pozice technický dozor stavebníka a stavbyvedoucí.

Poznámka:
Seminář je zařazen do programu celoživotního vzdělávání ČKAIT - 1 bod, ČKA - 1 bod.


Pozvánka na seminář s podrobným programem ZDE


ON-LINE PŘIHLÁŠKA

Rubriky článků