hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

ROCKWOOL, a.s.

ROCKWOOL a.s.
Cihelní 769
735 31 Bohumín

info-cz@rockwool.com
T:+420 596 094 111

Izolace z kamenné vlny pro požárně odolné ploché střechy

7. 2. 2019

izolace konstrukcí plochých střechNa izolace konstrukcí plochých střech jsou kladeny stále vyšší nároky jak z hlediska požární bezpečnosti staveb, tak i z hlediska úspory energií, akustických nebo mechanických vlastností.


V
šechny tyto požadavky lze zajistit použitím nehořlavých izolací ROCKWOOL z kamenné vlny.


Jsou ideálním materiálem, který izoluje teplo, pohlcuje zvuk, zvyšuje požární odolnost celé konstrukce a vyhoví požadavkům na mechanické vlastnosti střech.

 

Požadavky na střechy

Skladbu střešního pláště je nutné navrhovat v souladu s platnými technickými normami.

Návrh by měl zohlednit všechny normové požadavky na střechy, rovněž specifika daného objektu, jeho polohu, umístění, dále pak účel a způsob provozu, pro který je objekt navrhován. Některé požadavky určuje investor.

Na materiály určené pro konstrukce jednoplášťových plochých střech je nutné vždy pohlížet komplexně a v souvislostech, a to nejenom s ohledem na jejich deklarované parametry a charakteristické vlastnosti. Tepelné izolace, které jsou nedílnou součástí celého střešního souvrství, mohou ovlivnit funkčnost a životnost celé konstrukce.

 

Izolace a požární bezpečnost

Požadavky na tepelnou ochranu jsou dané normami, které řeší i energetickou náročnost budov. Zvyšování požadavků na tepelnou ochranu vede i ke zvyšování tloušťky aplikovaných izolací.

Více hořlavých materiálů v budově znamená větší požární zatížení. Větší tloušťka použitých izolací může mít vliv na zvýšení rizika v případě výskytu požáru.

Izolace a požární bezpečnost

Je to jeden z mnoha důvodů, proč budovy zateplovat nehořlavou kamennou vlnou ROCKWOOL, která odolává teplotám vyšším než 1000 °C. Izolace ROCKWOOL patří do kategorie nehořlavých stavebních izolačních materiálů označených třídou reakce na oheň A1. Tyto nehořlavé izolace výborně odolávají teplotám požáru, nepřispívají k jeho šíření a zvyšují požární odolnost konstrukcí.

Nároky na požární bezpečnost budov se stále zvyšují. Budovy musí splňovat požadavky požární ochrany. Požární bezpečnost objektů je posuzována především podle ČSN 73 0802 a ČSN 73 0810. Řešení požární bezpečnosti stavby navrhuje a posuzuje vždy požární specialista.


Požárně bezpečné konstrukce lehkých plášťů střech střechy na trapézovém plechu
Požárně bezpečné konstrukce lehkých plášťů střech střechy na trapézovém plechu


Lehké pláště plochých střech na trapézovém plechu jsou v současné době
nejčastějším řešením pro logistické komplexy, průmyslové haly nebo nákupní centra.

Tyto
střešní konstrukce jsou ve většině případů navrhované jako požárně odolné střechy s  požadovanou požární odolností, kdy po stanovenou dobu musí odolávat zatížení požárem.

 

Společnost ROCKWOOL provedla řadu požárních zkoušek plochých střech na trapézovém plechu. K dispozici jsou varianty zkoušených skladeb s požární odolností REI 30, REI 45 a REI 60. Bližší informace ke zkoušeným skladbám jsou uvedeny v jednotlivých zkušebních protokolech vydaných autorizovanou zkušebnou.

 

Protokoly s klasifikací požární odolnosti jsou k dispozici projektantům pro potřeby správného návrhu střešního pláště, kdy je nezbytné dodržet nejenom skladbu střešního pláště a vlastnosti jednotlivých vrstev, ale rovněž zatížení, detaily kotvení, statické podmínky nosného trapézového plechu a navazujících detailů dle příslušného klasifikačního protokolu apod.

 

V případě použití izolací ROCKWOOL na konkrétním projektu jsou protokoly s klasifikací požární odolnosti střešního pláště rovněž poskytovány realizačním firmám pro potřeby kompletace dokumentace ke kolaudačnímu řízení.

 

Je nutné upozornit na to, čím komplikovanější je návrh střešního pláště, kdy se např. kombinují různorodé materiály pro zateplování, s různou klasifikací reakce na oheň, tím náročnější je pak samotné provedení některých detailů.

 

Z hlediska požární bezpečnosti budov je nutné zabránit rozšíření požáru z plochy střechy na fasádu, přes světlíky do podstřeší a na přiléhající objekty, atd. Jakékoliv nedořešené detaily a prostupy ve střeše mohou být zdrojem nekontrolovaného šíření požáru v konstrukci a po ploše střechy.

Z důvodu požární bezpečnosti doporučujeme navrhovat střechy z nehořlavých materiálů, protože i z hlediska montáže je samotná realizace podstatně jednodušší.

Střechy s nehořlavými izolacemi ROCKWOOL dosahují nejlepších parametrů a splňují přísné požadavky z hlediska požárních norem a předpisů.

Pro potřeby projektování a realizace plochých střech společnost ROCKWOOL poskytuje technickou podporu, jelikož nabídka izolačních střešních desek, systémů a příslušenství ROCKWOOL pro ploché střechy je velmi široká.

Systémová řešení usnadňují navrhování i realizaci plochých střech. Podrobné informace k doporučeným systémovým skladbám jsou uvedeny v novém odborném katalogu Ploché střechy, který je určen především projektantům, prováděcím firmám, osobám provádějícím stavební dozor a investorům.Autor:
Halina Kučerová, RockwoolRubriky článků