hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Aktuality

MultiTherm® Neo - zateplení budoucnosti

19. 12. 2013

Basf, technologie MultiTherm ® NEO
Systém MultiTherm® NEO je díky nové generaci izolantu připraven rapidně snižovat energetickou náročnost budov a finanční dopady růstu cen energií při zachování vstupních investičních nákladů.

Od myšlenky k realizaci – vznik nového izolačního materiálu. Vědci se myšlenkou vytvořit dokonalý tepelný izolant zabývají již dlouhou dobu. Jednou z cest je minimalizovat šíření tepla v izolantu. S geniálním myšlenkou přichází specialisté ze společnosti BASF SE:

Snížit průchodnost tepelného záření přidáním vhodné přísady do základní suroviny pro výrobu expandovaného polystyrenu (EPS).
Nejvhodnější stopovou přísadou se ukázal grafit, jemně rozemletý na nanometrové částice, kterými je rovnoměrně vyplněna pevná fáze EPS. Díky nanotechnologii je možné vytvořit jemné částice a současně zajistit jejich rozmístění tak, aby se navzájem nedotýkaly. Membrány (stěny) polystyrénových expandovaných buněk se stávají pro tepelné záření s délkou vlny okolo 10 μm neprostupné, podobně jako kovová síťka průhledných dvířek mikrovlnné trouby s milimetrovými oky pro mikrovlnu délky 12,5 cm.
Společnost BASF Stavební hmoty Česká republika s. r. o. přichází na trh s jedinečným zateplovacím systémem, jehož základem je izolant nové generace, tzv. šedý polystyren, který má o 20 % lepší tepelně izolační vlastnosti než klasický „bílý polystyren“, při zachování vstupních investičních nákladů. Tento izolant je vyroben ze suroviny NEOPOR® za použití nanotechnologie a je patentován firmou BASF SE, Ludwigshafen, Německo.

Basf, technologie MultiTherm ® NEO
Nanočástice grafitu v podstatě vytváří z membrán polystyrénových kuliček tepelná zrcadla. Tepelné záření, které prochází EPS 70 NEO je uhlíkovými nanočásticemi odráženo zpět do budovy. Tento mechanismus brání volnému průchodu tepelného záření a snižuje tak prostup tepla izolantem. Pro hlubší pochopení problematiky. Nejprve je vhodné definovat, jakými způsoby se teplo šíří:

  • Vedením (nejčastěji v pevných tělesech) – sousední částice těles si předávají část své pohybové energie

  • Prouděním (nejčastěji v kapalinách a plynech) – přemísťují se přímo částice s větší energií

  • Zářením (sáláním) – těleso s vyšší teplotou energii vyzařuje, těleso s nižší teplotou energii přijímá.


Převedeme-li šíření tepla konkrétně na EPS, je prostup tepla tímto izolantem dán následovně:

1.tepelnou vodivostí pevné složky pěny

2.tepelnou vodivostí plynu uvnitř buněk hmoty

3.propustností materiálu pro tepelné záření.

První dvě složky lze ovlivnit jen velmi obtížně a výsledek je nepatrný. Vědci se tedy zaměřili na složku třetí propustnost materiálu pro tepelné záření. Tepelným zářením je zde myšleno elektromagnetické záření, které vyzařují tělesa s teplotou, ve kterých má izolant běžně fungovat. Např. při teplotě 21 °C převažuje složka s délkou vlny 9,85 μm a při teplotě –15 °C pak složka s délkou vlny 11,5 μm. Bílým polystyrenem tak volně prochází velmi významná část energie. Jedná se cca o 30 až 40 % energie z celkového množství tepla, které izolantem projde a je v podstatě vyzářeno skrz izolant ven z budovy. Zářivý transport energie je možné podstatně ovlivnit např. zvýšením hustoty EPS. Zvýšení hustoty neznamená jen snížení zářivého transportu tepla, ale průchod tepelného záření – běžný zateplovací systém.

Průchod tepelného záření – MultiTherm® NEO

Basf, technologie MultiTherm ® NEOZa běžných stavebních podmínek je prostup tepla izolací typu EPS realizován ze 30 až 40 % zářivým mechanismem. Jemné grafitové částice tento podíl výrazně snižují. Díky tomu dochází ke snížení měřitelného součinitele tepelné vodivosti na hodnotu 0,032 W.m-1.K-1.
Běžný fasádní EPS má tepelnou vodivost λ= 0,039 W.m-1.K-1. Ostatní parametry jako jsou paropropustnost, pevnost v tlaku a ohybu, dlouhodobá a krátkodobá nasákavost jsou téměř shodné. λ=tepelná vodivost: určuje vztah materiálu k teplu – zda vede či nevede teplo (čím nižší hodnota tím lepší tepelně izolační vlastnosti) R = tepelný odpor: schopnost materiálu zadržet teplo, je závislý na tloušťce materiálu a tepelné vodivosti.

Stopová přísada grafitu, díky nanotechnologii, jemně rozemletého na nanometrové částice, rovnoměrně vyplňuje pevnou fázi EPS. Částice grafitu jsou rozmístěny ve vzdálenosti do 10 μm od sebe tak, aby se navzájem nedotýkaly. Vzhledem k velikosti a rozmístění částic bez dotyku, se sníží sálavý transport tepla a zároveň se nezvyšuje průchod tepla vedením. S běžně rozemletým grafitem je to nerealizovatelné.

Úspory a ekologie

Díky vynikajícím izolačním vlastnostem EPS 70 NEO je možné použít menší tloušťku izolantu pro dosažení stejných tepelných parametrů. Což sebou přináší výrazné úspory a zároveň šetrnější přístup k životnímu prostředí a surovinám.Pro výrobu EPS 70 NEO je potřeba o polovinu suroviny méně než pro EPS běžné, za předpokladu, že chceme dosáhnout stejné výsledné tepelné vodivosti.


Další výhody:

• Menší množství suroviny pro výrobu

• Nižší ekologická zátěž (o 20 % méně přeprav)

• Nižší náklady na komponenty zateplení (kratší hmoždinky, užší patní lišty, parapety...)

• Kratší ostění – lepší prosvětlení interiéru (nižší spotřeba elektrické energie)


Výhody zateplení MultiTherm® NEO

• Úspora při realizaci

• Rychlejší návratnost

• O 20 % lepší tepelně izolační vlastnosti

• Nezaměnitelná a garantovaná kvalita zateplovacího systému

Společnost BASF Stavební hmoty Česká republika s. r. o. nabízí nejen jedinečnou technologii MultiTherm® NEO ale také dokonalý vzhled Vašeho domu. Díky široké síti mixážních center a fasádních studií Vám snadno ukážeme reálný náhled, jak bude Váš dům vypadat po dokončení stavby a to hned v několika barevných variantách.

Fasádní studia

pracují s unikátním programem Fa ́MOS umožňujícím pomocí digitální fotografie navrhnout vizualizace konkrétního objektu v mnoha variantách barevného řešení a členění fasády.


Zdroj: BASF Stavební hmoty Česká republika s. r. o., www.basf-cc.czRubriky článků