hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Aktuality

Oborový veletrh Střechy Praha 2014

7. 10. 2013

Střechy Praha, logo

Fasády na veletrhu Střechy Praha 2014

16. ročník největšího oborového veletrhu u nás i ve střední Evropě STŘECHY PRAHA proběhne 23. – 25. ledna 2014 na výstavišti PVA EXPO PRAHA Letňany. Souběžně se bude konat jubilejní 10. ročník veletrhu úspor energií SOLAR PRAHA a 2. ročník veletrhu ŘEMESLO PRAHA.

Zvýrazněným tématem veletrhu budou fasádní systémy. Fasáda je spolu se střechou nejdůležitější součástí stavby a zároveň vizitkou domu a jeho obyvatel. Střechy a fasády, resp. obvodové pláště budov mají dům nejen reprezentovat, ale i chránit. Proto existuje i řada společných funkčních požadavků jako jsou ochrana zdraví, ochrana proti hluku, mechanická odolnost, požární bezpečnost, úspory energií či estetické požadavky, které budou v rámci veletrhu řešeny. Kromě odborné veřejnosti, prováděcích firem a majitelů rodinných domů jsou cíleně zváni vlastníci a provozovatelé veřejných budov, společenství vlastníků jednotek a bytová družstva.

Záštity veletrhům udělily významné instituce a organizace jako jsou například ČKAIT, ČVUT Praha Fakulta stavební, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR či Ministerstvo životního prostředí. Na přípravách doprovodných aktivit k veletrhům úzce spolupracují další odborné svazy, cechy a asociace.

Program veletržního dění bude plný novinek a prestižních akcí. Proběhne jubilejní 15. ročník Konference Izolace 2014, která se bude věnovat především problematice šikmých střešních plášťů.  „Dále připravujeme diskusní fóra a semináře k plochým a zeleným střechám a fasádám. Velmi zajímavé přednášky zazní od našeho partnera Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Tradičně budou moci návštěvníci využít hned několik bezplatných poradenských center pro dotazy z oblasti výstavby a rekonstrukcí domů, z oblasti úspor energií a možností využívání alternativních zdrojů v České republice,“ doplňuje Jitka Šefránková, ředitelka veletrhu.

Oorový veletrh Střechy Praha, ilustrační foto
Novinkou
budou semináře určené pro vlastníky bytových domů, bytová družstva a vlastníky či provozovatele veřejných budov na téma Úspory energií v bytových domech aneb jak efektivně regenerovat bytový dům. Semináře připravuje pořadatel ve spolupráci se společností Dům plný úspor, jejíž služby jsou zaměřeny na všechny subjekty spravující a provozující budovy a bytové domy. Semináře se budou věnovat úsporám energií, legislativě v oblasti bydlení a úspor energií, správným postupům při přípravě i realizaci zateplení nebo regeneraci bytového domu, jak vybrat správnou firmu a zazní aktuální informace o dotačních programech v ČR - Nová zelená úsporám a Panel 2013+. Semináře též úzce souvisejí se zvýrazněným tématem veletrhů Střechy Praha a Solar Praha, kterým jsou fasádní systémy.

Jubilejní 10. ročník veletrhu úspor energií a obnovitelných zdrojů energie Solar Praha zahrne všechny alternativní zdroje energie jako jsou solární termika, fotovoltaika, větrné a malé vodní elektrárny, využití biomasy, tepelná čerpadla, tématem je i kogenerace a akumulace vyrobené energie. Garantem bezplatného poradenského centra pro oblast úspor energií a využívání alternativních zdrojů je společnost EkoWATT, hlavní partner veletrhu Solar Praha. Novinkou bude sekce Šetrná doprava, jejímž partnerem se stal internetový magazín HYBRID.CZ věnující se šetrné ekologické dopravě a hledání alternativ. HYBRID bude garantem poradenského centra Šetrná doprava, kde se zájemci dozví cenné rady z oblasti hybridů a elektromobilů, jaké jsou vůbec možnosti alternativních pohonů v ČR, jaká je nabídka vozů na CNG a s tím spojené otázky přestavby či pořízení nového vozu a další inspirativní informace.

Pokračovat bude letošní premiérový úspěšný veletrh pro řemeslo, vybavení a bezpečnost práce řemeslníků s názvem Řemeslo Praha, kde se chystá řada praktických ukázek a možností vyzkoušet si novinky v oblasti řemeslného nářadí, strojů a další techniky.

Pestrý program zaručuje, že si každý návštěvník veletrhu zde najde to „své“, jak široká veřejnost, zástupci měst a obcí, vlastníci domů či bytů tak stavební odborná veřejnost -  projektanti, architekti, realizátoři a zástupci stavebních firem.

Přihláškové materiály na veletrhy Střechy Praha, Solar Praha a Řemeslo Praha jsou k dispozici na www.strechy-praha.cz.

Zdroj článku: Střechy Praha s.r.o.Rubriky článků