hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Aktuality

Fasády na veletrhu Střechy Praha 2014

2. 9. 2013

16. ročník největšího oborového veletrhu u nás i ve střední Evropě STŘECHY PRAHA proběhne 23. – 25. ledna 2014 na výstavišti PVA EXPO PRAHA Letňany. Souběžně se bude konat jubilejní 10.ročník veletrhu úspor energií SOLAR PRAHA a 2. ročník veletrhu ŘEMESLO PRAHA.

 

Zvýrazněným tématem veletrhu budou fasádní systémy. Fasáda je spolu se střechou nejdůležitější součástí stavby a zároveň vizitkou domu a jeho obyvatel. Střechy a fasády, resp. obvodové pláště budov mají dům nejen reprezentovat, ale i chránit. Proto existuje i řada společných funkčních požadavků jako jsou ochrana zdraví, ochrana proti hluku, mechanická odolnost, požární bezpečnost, úspory energií či estetické požadavky, které budou v rámci veletrhu řešeny. Kromě odborné veřejnosti, prováděcích firem a majitelů rodinných domů jsou cíleně zváni vlastníci a provozovatelé veřejných budov, společenství vlastníků jednotek a bytová družstva.

Werner Jager, PREFA Aluminiumprodukte s.r.o.
Obr. Werner Jager, PREFA Aluminiumprodukte s.r.o.

Záštity veletrhům udělily významné instituce a organizace jako jsou například ČKAIT, ČVUT Praha Fakulta stavební či Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR. Na přípravách doprovodných aktivit k veletrhům úzce spolupracují další odborné svazy, cechy a asociace.

Program veletržního dění bude plný novinek a prestižních akcí. Proběhne jubilejní 15. ročník Konference Izolace 2014, která se bude věnovat především problematice šikmých střešních plášťů.  „Dále připravujeme diskusní fóra a semináře k plochým a zeleným střechám a fasádám. Velmi zajímavé přednášky zazní od našeho partnera Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Tradičně budou moci návštěvníci využít hned několik bezplatných poradenských center pro dotazy z oblasti výstavby a rekonstrukcí domů, z oblasti úspor energií a možností využívání alternativních zdrojů v České republice,“ doplňuje Jitka Šefránková, ředitelka veletrhu.

Novinkou budou semináře určené pro vlastníky bytových domů, bytová družstva a vlastníky či provozovatele veřejných budov na téma Úspory energií v bytových domech aneb jak efektivně regenerovat bytový dům. Semináře připravuje pořadatel ve spolupráci se společností Dům plný úspor, jejíž služby jsou zaměřeny na všechny subjekty spravující a provozující budovy a bytové domy. Semináře se budou věnovat úsporám energií, legislativě v oblasti bydlení a úspor energií, správným postupům při přípravě i realizaci zateplení nebo regeneraci bytového domu, jak vybrat správnou firmu a zazní aktuální informace o dotačních programech v ČR - Nová zelená úsporám a Panel 2013+. Semináře též úzce souvisejí se zvýrazněným tématem veletrhů Střechy Praha a Solar Praha, kterým jsou fasádní systémy.

Jubilejní 10. ročník veletrhu úspor energií a obnovitelných zdrojů energie Solar Praha zahrne všechny alternativní zdroje energie jako jsou solární termika, fotovoltaika, větrné a malé vodní elektrárny, využití biomasy, tepelná čerpadla, tématem je i kogenerace a akumulace vyrobené energie. Garantem bezplatného poradenského centra pro oblast úspor energií a využívání alternativních zdrojů je společnost EkoWATT, hlavní partner veletrhu Solar Praha. Novinkou bude sekce Šetrná doprava, jejímž partnerem se stal internetový magazín HYBRID.CZ věnující se šetrné ekologické dopravě a hledání alternativ. HYBRID bude garantem poradenského centra Šetrná doprava, kde se zájemci dozví cenné rady z oblasti hybridů a elektromobilů, jaké jsou vůbec možnosti alternativních pohonů v ČR, jaká je nabídka vozů na CNG a s tím spojené otázky přestavby či pořízení nového vozu a další inspirativní informace.

Pokračovat bude letošní premiérový úspěšný veletrh pro řemeslo, vybavení a bezpečnost práce řemeslníků s názvem Řemeslo Praha, kde se chystá řada praktických ukázek a možností vyzkoušet si novinky v oblasti řemeslného nářadí, strojů a další techniky.

Pestrý program zaručuje, že si každý návštěvník veletrhu zde najde to „své“, jak široká veřejnost, zástupci měst a obcí, vlastníci domů či bytů tak stavební odborná veřejnost -  projektanti, architekti, realizátoři a zástupci stavebních firem.


Přihláškové materiály na veletrhy Střechy Praha, Solar Praha a Řemeslo Praha jsou k dispozici na www.strechy-praha.cz. Do 30. 9. 2013 platí zvýhodněné ceny za výstavní plochu.


Zdroj článku: Střechy Praha s.r.o.Rubriky článků