hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Aktuality

Nasákavost- fyzikální veličiny u Tepelné ochrany budov

8. 3. 2013

Nasákavost je fyzikální veličina, která je u tepelných izolací velmi důležitá. Pokud je ve stavební konstrukci izolace která je nasákavá a přijde do kontaktu s vodou nebude izolovat (minerální izolace). Dnes jsou na trhu stavební izolace, které jsou nenasákavé. Jedná se zejména o extrudované polysytreny. Výpis těchto izolací najdete v tabulce níže. Nenasákavé izolace se používají zejména ve skladbách, kde voda přichází do kontaktu s izolací, jsou to např. zelené střechy, terasy s obráceným pořadím vrstev, izolace soklů.


Dále v tomto článku najdete odkaz na kalkulátor tepelných izolací kde si můžete vypočítat tl. této tepelné izolace u soklové zdi nebo u obrácené střechy - zelená střecha nebo terasa.

Informace k nasákavosti jako fyzikální veličině najdete zde.Nasákavost (water absorption)

izolační deska z extrudovaného polystyrenu, DOW Chemical PERIMETE DI-A
Nenasákavá izolační deska z extrudovaného polystyrenu, DOW Chemical PERIMETE DI-A

Označení: krátkodobá nasákavost Wp; dlouhodobá nasákavost W lp

Jednotka: g/m2

Definice: Jedná se o množství vody nasáklé materiálem o definované vlhkosti za definovanou dobu při jeho částečném ponoření do vody. Je definována vztahem:

Wp = (m24-m0)/Ap

m24 hmotnost materiálu po 24 hodinách krátkodobého částečného ponoření do vody [g]

m0 počáteční hmotnost materiálu, ustálená za dobu nejméně 6hodin při laboratorní teplotě [g]

Ap plocha spodního povrchu materiálu [m2]

Nasákavost se může uvádět u jiných druhů materiálů v procentech objemu při úplném ponoru.Přehled nenasákavých izolací


izolační deska z extrudovaného polystyrenu, Austrotherm XPS 30 SF
izolační deska z extrudovaného polystyrenu, Austrotherm XPS 50 SF
izolační deska z pěnového polystyrenu, Isover EPS PERIMETER
izolační deska z pěnového polystyrenu, Isover EPS SOKL
izolační deska z pěnového polystyrenu, STYROTRADE PERIMETR SD
izolační deska z pěnového polystyrenu, STYROTRADE PERIMETR
izolační deska z extrudovaného polystyrenu, Synthos XPS 30 IR
izolační deska z extrudovaného polystyrenu, Synthos XPS 30 (N, I, L)
izolační deska z extrudovaného polystyrenu, DOW Chemical PERIMETE DI-A
izolační deska z extrudovaného polystyrenu, DOW Chemical ROOFMATE SL
izolační deska z extrudovaného polystyrenu, Synthos XPS 50 (N, I, L)
izolační deska z extrudovaného polystyrenu, Synthos XPS 70 (N, I, L)
izolační deska z extrudovaného polystyrenu, URSA XPS N-III-L
izolační deska z extrudovaného polystyrenu, URSA XPS N-III-I
izolační deska z extrudovaného polystyrenu, URSA XPS N-V-L
izolační deska z extrudovaného polystyrenu, STYRODUR 2800 C
izolační deska z extrudovaného polystyrenu, STYRODUR 3035 CS
izolační deska z extrudovaného polystyrenu, STYRODUR 4000 CS
izolační deska z extrudovaného polystyrenu, STYRODUR 5000 CS
izolační deska z extrudovaného polystyrenu, DOW Chemical FLOORMATE 500
izolační deska z extrudovaného polystyrenu, Austrotherm XPS TOP P
izolační deska z pěnového skla, FOAMGLAS® FLOORBOARD T4
izolační deska z pěnového skla, FOAMGLAS® READYBOARD
izolační deska z pěnového skla, FOAMGLAS® FLOORBOARD S3
izolační deska z pěnového skla, FOAMGLAS® FLOORBOARD F


Výpočet tloušťky nenasákavých izolačních desek u podzemních stěn
.


Výpočet tloušťky nenasákavých izolačních desek u zelené střechy nebo terasy.autor: izolace-info.cz/MS/KČRubriky článků