hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Aktuality

Nová Zelená úsporám - přínosy programu

15. 2. 2013

Program zelená úsporám přinese občanům úspory nákladů na vytápění. Zvýší kulturu bydlení, protože přispěje ke zlepšení vzhledu měst a obcí. Tento program výrazně podpoří lokální ekonomiku, zvýší HDP státu, sníží nezaměstnanost a zvýší příjmy do státního rozpočtu. V neposlední řadě se díky zelené úsporám sníží energetická závislost státu a ubude emisí skleníkových plynů.

 


nová zelená úsporámPro koho je zelená úsporám určena?

Objekty k bydlení

- Snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 40% podpora 25% z nákladů.

.
- Snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 50 % podpora 35 % z nákladů.

.
- Snížení potřeby tepla na vytápění alespoň o 60 %podpora 50 % z nákladů.

.

Objekty veřejné služby

- Míra přímé podpory až 90 % z celkových způsobilých výdajů.

.
- Nezvyšovat dluhové zatížení měst a obcí

.
- Pravidla jako u Operačního programu Životní prostředí

.

Vliv na ekonomiku ČR

Zelená úsporám bude mít vysoce efektivní prorůstové opatření s pozitivním krátkodobým i dlouhodobým dopadem na českou ekonomiku. Dojde k pákování veřejné podpory soukromými zdroji - vysoký multiplikační efekt. U zelené úsporám je možná regionální diferenciace efektů programu.

Ekologické přínosy Zelené úsporám

Energetická bilance

Jedna koruna státní podpory v programu přinese průměrnou úsporu energií ve výši 0,035 kWh/rok, to znamená, že celková úspora energie bude dosahovat 2,35 TWh/rok.

Skleníkové plyny

Jedna koruna státní podpory v programu přinese snížení emisí skleníkových plynů, především CO2, o 0,009 kg/rok, celková úspora dosáhne 893 kt/rok (tj. téměř 30% ročních emisí CO2 velké uhelné
elektrárny)

.

.

Další informace k dotačnímu programu Nová zelená úsporám najdete zde

.

.

 

autor: izolace-info.cz/KČ, zdroj: mzp.czRubriky článků