hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Aktuality

Emisivita - fyzikální veličiny u tepelné ochrany budov

11. 2. 2013

Emisivita (Emissivity Coefficient)

Označení: ε

Jednotka: jedná se o bezrozměrnou veličinu

Definice: Emisivita je poměr intenzity vyzařování reálného tělesa HE k intenzitě absolutně černého HEO se stejnou teplotou. Emisivita určuje schopnost tělesa vyzařovat teplo. Emisivita je dána vztahem:

εT = HE/HOE

HE intenzita vyzařování reálného tělesa udává výkon vyzářený plochou reálného tělesa do celého poloprostoru
HOE intenzita absolutně černého tělesa udává výkon vyzářený plochou černého tělesa do celého poloprostoru

 

Emisivita pro stejný materiál není konstantní, ale je závislá na celé řadě parametrů jako jsou např:
Teplota povrchu materiálu, barva povrchu materiálu, struktura povrchu materiálu, úhel odklonu od normály povrchu materiálu a další parametry.

Emisivita absolutně černého tělesa ε má hodnotu ε = 1
Emisivita reálného tělesa εT, nabývá tedy hodnot εT≤1


Ilustrační foto  

Emisivita některých materiálů

zobrazení tabulky pro mobilní zařízení naleznete zde

Materiál  Teplota °C  Emisivita
Voda 38 0,67
Sníh Prachový -7 0,82
Cihla Červená, surová 21 0,93
Cement, bílý 1371 0,65
Břidlice 20 0,97
Piliny 20 0,7


Emisivity materiálu jako jednoho z hlavních parametrů se užívá u Termografie. Termografickým měřením pomocí infračervených kamer, jinak řečeno měření pomocí termovizních kamer, které se nazývá také termovize lze zjistit povrchovou teplotu měřeného objektu.

Výsledkem takovéhoto měření je infračervený snímek který může odhalit například vady(tepelné mosty) při zateplení domů.autor:izolace-info.cz/MSRubriky článků