hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Aktuality

Modernizace 5.000 m2 fasády během 5 měsíců za provozu budovy

18. 1. 2013

Celá řada logických argumentů může vést k domněnce, že modernizace či hlubší sanace fasád u starších industriálních a administrativních objektů jsou zákonitě spojeny s dlouhodobým přerušením provozu a vznikem souvisejících nákladů, nemluvě o rapidním zvýšení hluku a prašnosti v okolí. Nemusí tomu však být pravidlem, jak dokládá ukázková modernizace fasády u administrativního objektu Hans-Böckler-Haus v Düsseldorfu. Architekt Udo Sadowski z architektonické kanceláře SADOWSKI & LEBIODA a Christian Anders, generální ředitel realizační firmy Anders Metallbau GmbH, připravili projekt, který slabé stránky značně nevyhovující fasády ze 70. let 20. století nahradil novou, vysoce tepelně izolovanou a funkční fasádou se zachováním původních architektonických prvků, a to za nepřetržitého chodu desetipodlažní budovy s 250 zaměstnanci.

 

Výzva pro logistiku i samotnou stavbu

K modernizaci fasády investor přistoupil z důvodů nevyhovujícího plnění architektonických a především také izolačních a uživatelských norem. Po odborném posouzení objektu a komplexním promyšlení procesů výstavby a logistiky se zainteresované strany na doporučení architekta shodly na použití fasádního systému Schüco ERC 50. Tento systém, speciálně určený k modernizaci fasád, vyšel z uvažovaných variant nejlépe, a to ekonomicky i časově. „Budova je úzce spjata s německými odborovými svazy (DGB). Před svým přemístěním do Berlína měla právě zde, v ulici Hans-Böckler-Strasse, Německá konfederace odborových svazů své sídlo. Základním požadavkem proto bylo překonat funkční nedostatky staré fasády a zároveň zachovat její historický charakter. Dále jsme museli splnit požadavek na minimální přerušení provozu objektu v průběhu modernizace," popisuje architekt Udo Sadowski.

Schüco realizace - Původní fasáda
Schüco realizace - Původní fasáda


Situování desetipodlažní budovy v centru města představovalo zásadní argument pro vytvoření promyšleného a detailního konceptu ještě před zahájením sanace. Pro splnění časového harmonogramu a hladký průběh prací za provozu bylo vše předem pečlivě prozkoumáno a naplánováno (dispozice budovy, přístupové cesty nebo skladovací a pracovní prostory). Opomenuty nebyly ani logistické procesy, zahrnující především přísun nových materiálů a prefabrikovaných fasádních prvků, renovaci a likvidaci původních dílů fasády. Například značná část žulových meziokenních panelů černé barvy totiž byla z konstrukce dočasně odstraněna, repasována a očištěna přímo na místě. Většina jich pak na své místo byla vrácena v závěru modernizace.

Původní fasáda z roku 1968 se o rekonstrukci doslova hlásila

Budova Hans-Böckler, s nosnou konstrukcí ze železobetonového skeletu a prefabrikovanými meziokenními panely, byla v Düsseldorfu postavena v roce 1968. Zatímco interiér budovy byl od té doby modernizován a nachází se v dobrém stavu, o potřebě modernizace vnější fasády, typické pro styl 70. let 20. století, bylo rozhodnuto v roce 2010. Kromě zastaralého designu budova skrývala nedostatky v ukazatelích tepelné izolace, nevyhovující byla izolace budovy v letních i zimních měsících, spotřeba energie na provoz vysoce převyšovala současné normy. Některé vnější žaluzie již neplnily svou ochrannou funkci, konstrukce budovy postrádala izolaci. Pro představu, hodnota tepelné izolace hliníkových oken (U) byla přibližně 3,0 W/m2K a součinitel propustnosti celkové energie slunečního záření (g) pak přibližně 70%. Což v důsledku významně snižuje komfort při užívání kancelářských prostor. Důsledkem toho vznikl požadavek na co možná nejrychlejší způsob nápravy.

Schüco realizace - Fasadni systém ERC 50
Schüco realizace - Fasadni systém ERC 50


Modernizace rychle, spolehlivě a ekonomicky, postupně patro za patrem od shora dolů

Volba systému Schüco ERC 50 byla mezi konkurenčními řešeními jednoznačná. Nejenže je prioritně určený právě pro modernizaci fasád bez přerušení chodu uvnitř budovy, zároveň jde o vysoce energeticky efektivní řešení (izolační vlastnosti meziokenních prostor, rámů oken i skla, integrace stínicí techniky), jehož instalace je bezpečná a rychlá. V první fázi se z budovy odstranily přírodní kamenné desky, které se většinou, jak již bylo zmíněno, zachovaly a repasovaly. Zbývající prvky fasády byly ponechány, neboť posloužily k upevnění nové nosné konstrukce. Ta se v jednotlivých patrech kotví na úchytné konzole, osazené v definovaných vzdálenostech. Po instalaci pilastrů a nových oken byly postupně krok za krokem, patro za patrem, od shora dolů odstraněny původní okenní profily. Následovaly práce na vnitřním obložení a začištění kolem nových oken, instalovala se vnější elektronicky poháněná stínicí technika a jako poslední byly na fasádu navráceny původní opravené a očištěné žulové desky. „Díky vysoké míře prefabrikovaných prvků a úkonům, které mohly být vykonány mimo vnitřní prostory budovy, nedošlo k významnému přerušení chodu objektu a veškeré činnosti byly splněny dle harmonogramu," dodává Christian Anders, ze společnosti Anders Metallbau GmbH. Pro zajištění kontinuálního procesu bylo nezbytné před celou budovu postavit lešení s šesti technickými výtahy pro přesun potřebných materiálů.

S ohledem na uživatele objektu, aneb čím méně zásahů, tím lépe

Vzhledem k nepřerušenému chodu uvnitř budovy byly hlučnější úkony na fasádě prováděny mimo pracovní dobu. Výhodou systému je minimální výskyt hluku, vrtání je omezeno pouze na montáž úchytných konzolí. Ty se připevňují na původní stavbu a vytvářejí novou nosnou konstrukci pro okenní, izolační fasádní prvky i další systémové moduly. Svislé pilastry byly na konstrukci šroubovány až v závěrečné fázi procesu. Celkově tak zaměstnanci každého patra museli své pracoviště opustit pouze na 2 pracovní dny. V této době došlo k dokončení všech stavebních prací uvnitř objektu.

Přibližně 1.000 m2 modernizované fasády za 1 měsíc

Vzhledem k relativně napnutému rozpočtu na renovaci fasády byly veškeré aktivity předem omezeny výhradně na ty základní a nezbytné. V interiéru stavební práce směřovaly na meziokenní (parapety) a stropní úpravy včetně zhotovení potřebných příček. Až na zavedení elektřiny k venkovním žaluziím a potřebnou protipožární izolaci nebyly žádné další práce v rámci rekonstrukce realizovány. Již v roce 2011 totiž proběhla modernizace v oblasti klimatizace, v té době také byly na střechu objektu instalovány fotovoltaické panely. Minimální počet dodatečných úprav v kombinaci s prefabrikovanými stavebními dílci a výbornou koordinací projektu vedl k rekordnímu času dokončení prací, modernizace fasády o rozloze přes 5.000 m2 trvala pouhých 5 měsíců.

Budova získala na uživatelském komfortu i energetické efektivnosti. Původní architektonický ráz budovy byl zachován a přizpůsoben současným potřebám. Přispěly k tomu „staré" zrekonstruované kamenné desky, umístěné před izolační prvky fasády Schüco ERC 50. V kombinaci s hliníkovými profily fasáda působí elegantním, nadčasovým dojmem s nádechem minulosti.

Schüco realizace - Fasadni systém ERC 50
Schüco realizace - Fasadni systém ERC 50

Vzniklo komfortní pracovní zázemí

Zlepšené pracovní zázemí jistě ocení i samotní zaměstnanci. Ukazatel tepelné izolace (U) se díky 140mm izolační vrstvě a vysoce tepelně izolovaným profilům fasádního systému dostal na významně nižší hodnotu. Nově instalovaná stínicí technika na jižní a severní straně objektu přispěla ke snížení prostupnosti slunečního záření (g) na přibližně 30 %. Venkovní žaluzie se ovládají pohodlně elektronicky a jsou odolné vůči větru o síle až 20m/sec. Pozitiva najdeme také u ukazatele zvukové izolace, odolnost vůči hluku se z původních 28 dB dostala na uspokojivou výši přibližně 38 dB.

Zpětné hodnocení uskutečněné modernizace je z pohledu zainteresovaných subjektů výhradně pozitivní, termíny byly dodrženy, ekonomické, technické i architektonické požadavky a cíle splněny.

Projektová data:
Popis projektu: modernizace fasády, Hans-Böckler-Haus, Düsseldorf
Povodní fasáda: z roku 1968
Architekt původního objektu: Wunsch + Mollenhauer, Hamburg
Celková podlahová plocha: 11.000 m2 (10 poschodí - přízemí a 9 nadzemních podlaží)
Výška objektu: 35 m
Fasádní plocha určená k rekonstrukci: 5.100 m2 (bez štítu s přírodním kamenem)
Termín dokončení modernizace: jaro 2012
Investor / vlastník: VTG Vermögensverwaltungs und Treuhand-Gesellschaft des Deutschen Gewerkschaftsbundes mbH
Primární uživatelé: Hans Böckler Foundation (180 z přibližně celkových 250 zaměstnanců)
Architektonická kancelář: Sadowski + Lebioda
Realizační firma / kovovýroba: Anders Metallbau GmbH
Technologie fasády: Schüco International KG
autor: SchucoRubriky článků