hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Aktuality

Fyzikální veličiny u Tepelné ochrany budov - Měrná tepelná kapacita

22. 12. 2012

Měrná tepelná kapacita (specific heat capacity)

Označení: c

Jednotka: J/(kg.K)

Definice: Měrná tepelná kapacita je množství tepelné energie, kterou je třeba dodat při stálém tlaku, vzorku materiálu o definované vlhkosti a hmotnosti 1kg, aby se jeho teplota zvýšila o 1K.

 

Na ohřátí různého množství stejných látek potřebujeme vždy rozdílné množství tepla. Tato rozdílnost se nazývá jako tepelná kapacita. Při ohřátí látky o známé hmotnosti se používá tzv. Měrná tepelná kapacita. Ta se zavádí proto, že pro roztavení (ohřátí) 1kg sněhu je potřeba méně energie (tepla) než pro roztavení 100kg sněhu.

U pevných a kapalných látek se měrná tepelná kapacita mění s teplotou. Proto v tabulkách najdete vždy hodnoty udané při jediné teplotě. Sklesající teplotou i Měrná tepelná kapacita klesá.

U plynů a par se Měrná tepelná kapacita změní v závislosti na teplotě, tlaku a na podmínkách, za kterých se teplo plynu předává. Podle toho u těchto skupenství rozeznáváme měrnou tepelnou kapacitu cV za stálého objemu a cp za stálého tlaku.

Největší měrnou tepelnou kapacitu má voda. Proto je vhodná jako chladicí kapalina (k chlazení motorů, jaderných reaktorů), nebo jako kapalina která se používá k přenosu energie (např. při vytápění v ústředním topení).

Měrná tepelná kapacita je definována vztahem:

C =E/(m.Δθ)

E je tepelná energie (množství přivedeného tepla) [J]
M hmotnost [kg]
Δθ přírůstek teploty [K]

Měrná tepelná kapacita u některých tepelně izolačních materiálů:
Polystyren expandovaný EPS   1270 J/(kg.K)
Polystyren extrudovaný XPS   2060 J/(kg.K)
Polyuretan tuhý   1500 J/(kg.K)
Polyuretan opláštěný plechem   1510 J/(kg.K)
Minerální plsť lisovaná   1150 J/(kg.K)
Skelná plsť   940 J/(kg.K)
Dřevovláknité desky lisované   1630 J/(kg.K)
Keramzit   1260 J/(kg.K)

Měrná tepelná kapacita u některých dalších materiálů:
Měď   380 J/(kg.K)
Voda   4200 J/(kg.K)
Sníh   2090 J/(kg.K)
Beton   1020 J/(kg.K)

 

 

Další informace k fyzikálním veličinám u Tepelné ochrany budov  najdete zde

autor:  Izolace-info.czRubriky článků