hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Aktuality

V dosavadním programu Zelená úsporám se rozdělilo na 21 mld. Kč

27. 11. 2012

zelená úsporám ilustrační fotoVýběr základních informací o končícím programu Zelená úsporám, jehož nástupce má představilo ministerstvo životního prostředí:

 

 

 

 

 

- Program Zelená úsporám byl vyhlášen ministerstvem životního prostředí v dubnu 2009 za ministra Martina Bursíka. Je zaměřen na podporu investic do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách a do instalací zdrojů pro vytápění a přípravu teplé vody s využitím obnovitelných zdrojů energie.

- Za administraci programu je zodpovědný Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP).

- Původně byl program určen pouze pro vlastníky a stavebníky rodinných a bytových domů. V roce 2010 byl rozšířen i o podporu úspor energie ve veřejných budovách.

- Příjem žádosti o dotace byl spuštěn v dubnu 2009. Podporu mohou úspěšní žadatelé čerpat do 31. prosince 2012.

- Celkem je v programu k dispozici 20,894 miliardy korun, z nichž bylo dosud vyplaceno 18,513 miliardy korun.

- Finanční prostředky získal stát především prodejem přebytečných emisních kreditů přidělených Kjótským protokolem. V jeho rámci disponuje Česko právem vypustit v letech 2008 až 2012 skleníkové plyny odpovídající objemu 894 milionů tun oxidu uhličitého.

- Cílem programu je mimo jiné snížení emisí oxidu uhličitého o 1,1 milionu tun, což představuje jedno procento všech českých emisí. Dále snížení znečištění prachovými částicemi o 2,2 milionu kilogramů a zvýšení výroby tepla z obnovitelných zdrojů o 3,700.000 gigajoulů. Program by měl navíc přispět k vytvoření nebo udržení 30.000 pracovních míst.

- Program byl zpočátku kritizován zejména pro svou administrativní náročnost a příliš omezující kritéria pro poskytnutí podpory. Už v srpnu 2009 proto ministerstvo životního prostředí rozhodlo, že o dotace na zateplení budou moci žádat také majitelé panelových domů, a navíc snížilo nároky na úsporná opatření tak, aby bylo možné podpořit i menší projekty s nižšími investicemi. Další výrazná změna pravidel přišla v červenci 2010, od kdy je možné žádat o dotace také pro veřejné budovy jako jsou školy, nemocnice či ústavy sociální péče.

- Zájem o dotaci z programu překonal původní odhady, a proto bylo na podzim 2010 rozhodnuto přerušit příjem nových žádostí. Při následné kontrole vyšlo najevo, že k uspokojení všech žadatelů je třeba dalších 2,77 miliardy korun, a to bez započtení žádostí o dotace na veřejné budovy. Proto byla do programu převedena část peněz určených původně na ekologickou likvidaci autovraků a také peníze z prodeje dalších emisních povolenek. 


Další informace k dotačnímu programu Nová zelená úsporám najdete zde


autor:ČTKRubriky článků