hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Aktuality

POŽADAVKY NA TEPELNOU OCHRANU BUDOV - odborný seminář

29. 10. 2012

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství si Vás dovoluje pozvat na

POŽADAVKY NA TEPELNOU OCHRANU BUDOV, REVIZE ČSN 73 0540-2:2007 A NOVÉ ENERGETICKÉ PŘEDPISY - NOVÁ NORMA V PLATNOSTI

odborný seminář

odborný seminář se uskuteční:

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 31, Praha 1
13.11.2012 09:00 - 15:00


Zaměřeno na:

Novinky v revidované ČSN 73 0540-2:2011 "Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky" (vydání 10/2011, účinnost od 1.11.2011) při hodnocení vnitřní povrchové kondenzace, součinitele prostupu tepla konstrukcí, průměrného součinitele prostupu tepla obálky budovy, tepelné stability v letním období apod. Související návazné ČSN, ČSN EN a ČSN EN ISO a návaznosti na stavební zákon a jeho vyhlášky. Důsledky pro navrhování konstrukcí a budov.
Kromě norem Vás seminář seznámí s návazností na zákon o hospodaření energií č. 406/2006 Sb. a jeho vyhlášek, které upravují způsob energetického hodnocení budov pomocí průměrného součinitele prostupu tepla a referenční budovy. Stanovení požadavků na nákladově optimální úrovni energetické náročnosti budovy a realizace nových budov s téměř nulovou spotřebou energie. Upozornění na souvislosti a novinky v novele evropské směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov a stavem její implementace v ČR.


Určeno pro:

stavební firmy, stavební inženýry a techniky, architekty, energetické auditory a experty, poradce, školy stavebního zaměření, znalce v oboru stavebnictví a širokou odbornou veřejnost v oblasti tepelné ochrany budov

PŘIHLÁŠKA ON-LINERubriky článků