hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Aktuality

Jak řešit tepelné mosty v otázkách a odpovědích

26. 9. 2012

Jak mám řešit u nové stavby tepelnou izolaci základu?

Každý detail stavby, pokud si jej představíte v řezu, můžete přibližně posoudit pomocí analogie. Představte si, že každý materiál, který je na stavbu použit, může propouštět teplo určitou rychlostí. Ta je dána součinitelem tepelné vodivosti l (lambda) - čím je tento součinitel nižší, tím je nižší i rychlost. A nyní můžete při znalosti těchto součinitelů hledat cestu, kudy se teplo dostane nejrychleji z teplého interiéru do studeného exteriéru. Konkrétně tedy u základů: Pokud máte klasickou stavbu, u níž jsou základy z betonu, na nich je hydroizolace a pak zeď, například z cihel, uvnitř je na hydroizolaci tepelná izolace, následuje vrstva betonu a nášlapná vrstva podlahy, tak si můžete představit, jak teplo proudí betonem v podlaze, svisle zdivem okolo tepelné izolace a dále pak betonem ven z domu tak, jak je naznačeno ve schématu. Je to typický tepelný most. Ten můžete přerušit několika různými způsoby. Jedním z nich je dát pod zdivo tepelně izolační vrstvu, zde se hodí pěnové sklo, neboť má vysokou pevnost v tlaku. Druhou možností je obložit z exteriéru základ, pokud možno ještě přes zdivo, a to tepelnou izolací. Pokud je tepelná izolace pod úrovní hydroizolace, je nutné použít takovou tepelnou izolaci, které nevadí vlhkost, tedy např. pěnový polyuretan, extrudovaný polystyrén, a nebo pěnový polystyrén pěněný do forem (nikoliv řezaný z bloků). Tepelnou izolaci je vhodné dát co nejhlouběji, v ideálním případě až do nezámrzné hloubky.Schéma tepelného mostu u základu


Kde lze zjistit, jak je možné řešit tepelné mosty?

Bohužel v současné době u nás doposud není kompletní databáze běžných tepelných mostů ani jejich vzorové řešení. V nakladatelství GRADA vyšla knížka Tepelné mosty - Stavební detaily, kde se autor pokusil vyčíslit jednotlivé tepelné mosty, a to vždy v několika variantách. Další pokračování této publikace bylo financováno ČEA a je uvedeno na www.ceacr.cz, nebo je možné se na ni podívat na www.e-c.cz. Je však nutné upozornit na to, že zde není uveden návod, jak jednotlivá problematická místa řešit, je to pouze vyčíslení některých tepelných mostů a jejich porovnání s jinými variantami řešení.

Jak řešit tepelné mosty v otázkách a odpovědích

Podrobné řešení tepelných mostů by mělo být součástí projektu stavby. Upozorňuji, že na internetu je katalog stavebních detailů, v nichž se při řešení detailů neuvažovalo nad tím, že by tyto detaily mohly působit jako tepelné mosty. Řešení detailů, pokud neobsahuje vyčíslení velikosti lineárních tepelných mostů, je proto nevěrohodné a není možné se jím řídit.Zdroj článku: Tepelné izolace v otázkách a odpovědíchČlánek je vytvořen ve spolupráci se Sdružením Energy Consulting, o.s. - jedná se o neziskové sdružení, které si klade za cíl pomáhat s úsporami energií, využíváním obnovitelných zdrojů energií. Snahou sdružení je v rámci svých sil přispět k propagaci úspor energií a skleníkových plynů. Text článku byl čerpán z publikace Tepelné izolace domů v otázkách - autor Ing. Roman Šubrt.

 

 

autor: Roman Šubrt, Izolace-Info, KČ

 


Rubriky článků