hledám zateplení hledám firmu hledám radu slevy

Aktuality

Tepelně izolační vlastnosti oken v otázkách a odpovědích

4. 9. 2012

Jaká okna jsou nejlepší? Mám starší okna vyměnit za plastová?

V prvé řadě je nutné si říci, že je několik druhů oken. Dříve se obvykle do obytných budov používala okna dřevěná dvojitá, nebo také nazývaná špaletová či kastlíková. Tato okna měla dva okenní rámy, které byly obvykle spojeny dřevěným obložením. U starých vesnických budov tyto rámy nebyly spojeny, ale vnitřní okna se otevírala dovnitř, vnější pak ven a mezi nimi bylo omítnuté zdivo. Výhodou těchto dvojitých oken bylo, že teplo muselo být vedeno zdivem po poměrně dlouhé dráze, čímž byly tepelné ztráty zmenšovány a naopak ostění oken bylo poměrně teplé, takže na něm nekondenzovala vodní pára. Výhodou byly i dva okenní rámy a dvě okenní křídla.


Špaletová okna
Špaletová okna (zdroj: eurolex.cz)


Později se začala vyrábět okna zdvojená, jinak také paneláková, či se sdruženými křídly. Zde byl již pouze jeden okenní dřevěný rám a v něm dvě zpravidla dohromady sešroubovaná křídla. Výhodou těchto oken proti oknům dvojitým byla snadnější výroba, nižší cena, jednodušší osazování i manipulace s nimi. Z hlediska tepelných izolací mají tato okna nevýhodu, že obvykle špatně těsní mezi okenním rámem a zdivem, neboť používané skelné provazce jsou po kratší době vymačkány, a tudíž netěsní, dále je zde pouze jeden okenní rám a teplo musí absolvovat zdivem poměrně krátkou dráhu na to, aby okolo okenního rámu proniklo ven do exteriéru.

V současné době se téměř výhradně používají okna jednoduchá, zasklená dvojsklem. Protože se obvykle osazují do montážní polyuretanové pěny, nehrozí netěsnosti mezi okenním rámem a zdivem. Mají však pouze jeden okenní rám i okenní křídlo, takže v tomto směru pro ně platí to, co pro okna zdvojená.

Jednoduché okno zasklené dvojsklem
Jednoduché okno zasklené dvojsklem (zdroj: vekra.cz)


Při výměně starých oken za nová je nutné si uvědomit, jaké problémy řešíme a jaké jsou parametry starého a nového okna. Pokud provedeme výměnu dvojitého okna za plastové s nejhorším zasklením (U=2,5 W/(m2.K)), stav jenom zhoršíme. Pokud zvolíme lepší parametry nového okna, dosáhneme lepších vlastností. Výměnou oken může dojít i k utěsnění netěsností, kterými dochází k infiltraci vzduchu. Pokud máme málo izolovaný dům, může se stát, že vodní pára začne kondenzovat na stěnách, a to se všemi negativními důsledky.

U výměny dvojitých oken (i jiných oken, kde není ostění řešeno) za plastová je nutné řešit i tepelnou izolaci ostění tak, aby zde nevznikal tepelný most s rizikem vzniku plísní. Vylepšit vlastnosti staršího okna můžeme také nalepením tepelně odrazivé fólie, výměnou obyčejného skla za sklo pokovené, výměnou jednoho skla  za dvojsklo, či přidáním třetího skla do plastového rámečku. Rozhodující pro tyto úpravy je pochopitelně to, v jakém stavu se okno nachází, ale především skutečnost, zda plánované úpravy okno konstrukčně vydrží.

 

Jak lze zlepšit tepelně izolační vlastnosti starých oken?

Možností je více, záleží na tom, jaká okna máte a jaké úpravy jsou na nich možné. Nejjednodušší řešení je polepit okno plastovou pokovenou fólií. Toto řešení je však poměrně drahé. Další možností je použít další sklo, a to buď osazením dvojskla místo jednoduchého skla, a nebo přidat plastový rámeček obsahující přídavné sklo.

U zdvojených oken je také řešením okenní křídla spojit napevno a místo dvou samostatných skel vložit jedno dvojsklo s pokovením a případně vyplněné tepelně izolačním plynem.

Možnosti úpravy oken závisí samozřejmě i na statické únosnosti oken, použitých pantech a dalším kování  a na osazení okna.


 

Zdroj článku: Tepelné izolace v otázkách a odpovědíchČlánek je vytvořen ve spolupráci se Sdružením Energy Consulting, o.s. - jedná se o neziskové sdružení, které si klade za cíl pomáhat s úsporami energií, využíváním obnovitelných zdrojů energií. Snahou sdružení je v rámci svých sil přispět k propagaci úspor energií a skleníkových plynů. Text článku byl čerpán z publikace Tepelné izolace domů v otázkách - autor Ing. Roman Šubrt.Pro zákazníky
Rubriky článků