hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Aktuality

Volba materiálu oken vzhledem ke vzniku plísní a vlhkosti v otázkách a odpovědích

24. 8. 2012

Jsou z hlediska prevence plísní vhodnější okna dřevěná?

Okna mohou způsobovat vznik plísní dvojím způsobem. První je ten, že je okenní rám či okenní křídlo, popřípadě osazení skla špatně provedeno a je zde tato konstrukce a nebo tepelná izolace oslabena tak, že dochází k povrchové kondenzaci a pochopitelně i následnému růstu plísní. Obdobná situace je i okolo rámů, tedy na ostění. Zde je nutné, aby rám i křídla byla dostatečně silná, či aby měla dostatečný počet vhodně tvarovaných komor, popřípadě aby bylo ostění dostatečně izolováno.Druhým způsobem, kterým okna mohou způsobovat plíseň je, že jsou těsná a neumožňují přirozené větrání netěsnostmi. Těsnost oken však není chybou, neboť nám umožňuje větrání regulovat podle potřeby a nedochází k nadměrné výměně vzduchu. Větrání je možné buď řízené nucené, což se používá u teplovzdušného vytápění, a nebo přirozené, kdy mají okna osazenou mikroventilační štěrbinu, popřípadě tzv. čtyřpolohové kování, jež umožňuje pootevření okna o několik milimetrů. Větrání je pochopitelně obvykle mírně intenzivnější u dřevěných oken, neboť tato okna musí mít větší spáry mezi okenním rámem a křídly. To je dáno tím, že dřevo výrazně mění svoji velikost v závislosti na vlhkosti. Zejména u starších domů se slabou tepelnou izolací, nebo pokud je dům dodatečně tepelně izolován a tepelná izolace není provedena důsledně, se v domě velmi často vyskytují místa s velmi studeným povrchem. Po výměně starých oken, která jsou netěsná nejen v místě funkční spáry mezi okenním rámem a křídlem, ale která jsou velmi často i netěsně osazena do ostění, dojde k omezení větrání, jež má za následek zvýšení relativní vlhkosti v domě a tím i následnou povrchovou kondenzaci a plísně.

Dřevěné okno Vekra
Dřevěné okno (zdroj: Vekra.cz)


Závěrem lze tedy říci, že pokud jsou okna dobře konstruovaná, tak při vhodném větrání nemají vliv na výskyt plísní. To je podmíněno také tím, že je dům dobře tepelně izolován.

V našem novém bytě jsme vyměnili okna za plastová. Máme je cirka 2 týdny a zdá se mi, že se zvýšila vlhkost v bytě a okna jsou neustale zarosená. Můžete mi poradit, čím to může být způsobené a jak to odstranit?

Jde o klasický případ, kdy se výměnou oken utěsnily veškeré netěsnosti, kterými docházelo k infiltraci. Je nutné si uvědomit, že zdvojená okna, zejména v panelových domech, netěsní nejen mezi okenním rámem a okenním křídlem, ale že jsou velké netěsnosti mezi okenním rámem a ostěním. Zde měl být vtlačen skelný provazec, jenž měl těsnit. Obvykle byl však vložen volně, a nebo v této spáře vůbec nebyl. Pohyby oken došlo k jeho dalšímu uvolnění, a vznikly tak velké spáry, kterými byl byt intenzivně provětráván. Výměnou oken došlo k utěsnění všech spár. V bytě se tedy podstatně méně větrá, a proto je v něm vyšší vlhkost vzduchu. Příčinu lze odstranit větším větráním bytu, popřípadě pootevřením oken na větrací polohu. Krajním řešením je vytržení části těsnění z okna.Pokud dochází ke kondenzaci vodní páry na okenním rámu, je také možné, že se jedná o nekvalitní okno, respektive profil, z něhož je vyrobeno.Pokud dochází ke kondenzaci vodní páry na stěnách, jde pravděpodobně o problém související se špatnými tepelnými izolacemi stěny.

Plastové okno Vekra
Plastové okno (zdroj: Vekra.cz)


 

Zdroj článku: Tepelné izolace v otázkách a odpovědíchČlánek je vytvořen ve spolupráci se Sdružením Energy Consulting, o.s. - jedná se o neziskové sdružení, které si klade za cíl pomáhat s úsporami energií, využíváním obnovitelných zdrojů energií. Snahou sdružení je v rámci svých sil přispět k propagaci úspor energií a skleníkových plynů. Text článku byl čerpán z publikace Tepelné izolace domů v otázkách - autor Ing. Roman Šubrt.

 

autor: Roman Šubrt, Izolace-Info, KČRubriky článků