hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Aktuality

Zateplení, plísně a větrání v panelových domech v otázkách a odpovědích

15. 8. 2012

Zateplujeme panelový dům a máme spor, zda máme odvětrávací otvory pro spižírny zrušit a zateplit, či ponechat?

Domnívám se, že je vhodnější téměř vždy tyto otvory zaslepit a pak překrýt tepelnou izolací. To proto, že větracími otvory bude do místnosti pronikat chladný vzduch a z ní pak teplý a vlhký vzduch. Ten může dojít na tak studené místo, kde bude docházet ke kondenzaci vodní páry a následně se zde budou vyskytovat plísně.
Bydlím v panelovém domě (46 bytů). V současné době zvažujeme výměnu oken se současným zateplením domu. Obávám se, zda současným použitím plastových oken a polystyrénového zateplení nebudou byty příliš utěsněny a nedojde ke vzniku plísní v bytech.

Každý byt je nutné větrat. Intenzita větrání závisí zejména na produkci vlhkosti v bytě. Jinak jistě bude větrat mladý uživatel bytu, který se v bytě téměř nevyskytuje, a jinak mnohočetná rodina, jež doma často vaří, pere, má velké množství květin, domácí mazlíčky a další zdroje vodní páry. Použití plastových oken jistě stavbu velmi utěsní. Naopak zateplení stavby dostatečně silným pěnovým polystyrénem zvýší povrchovou teplotu stěn, takže riziko plísní bude minimalizováno. Je důležité zateplit skutečně celý dům tak, aby nikde nevznikaly tepelné mosty. Ty mohou způsobit vznik povrchové kondenzace vodní páry a následný růst plísní.

 

Zdroj článku: Tepelné izolace v otázkách a odpovědíchČlánek je vytvořen ve spolupráci se Sdružením Energy Consulting, o.s. - jedná se o neziskové sdružení, které si klade za cíl pomáhat s úsporami energií, využíváním obnovitelných zdrojů energií. Snahou sdružení je v rámci svých sil přispět k propagaci úspor energií a skleníkových plynů. Text článku byl čerpán z publikace Tepelné izolace domů v otázkách - autor Ing. Roman Šubrt.

 

autor: Roman Šubrt, Izolace-Info, KČRubriky článků