hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Aktuality

Jakou izolaci, vzhledem ke vzniku plísní a pronikáním páry zdí, v otázkách a odpovědích

10. 8. 2012

Zateplili jsme starší chalupu. Asi po dvou letech se objevila plíseň na zateplených stěnách u podlahy. Je to proto, že jsme zateplovali pěnovým polystyrénem, který stavbu uzavřel?

Příčin výskytu plísně v tomto místě může být více. Ve vašem případě je s největší pravděpodobností příčinou výskytu plísní to, že u podlahy máte tepelný most, kterým dochází k prochladnutí stěny u základu. Na ní pak kondenzuje vodní pára, jež zapříčiňuje vznik plísně. Dříve vám pravděpodobně v těchto místech plíseň nevznikala, protože jste měli méně utěsněná okna. Zateplením došlo nejen k zlepšení tepelně izolačních vlastností zdi, ale zároveň jste utěsnili spáry mezi okny a stěnou. Tím se snížila intenzita větrání, zvýšila se relativní vlhkost vzduchu v místnostech a tím se i zvýšila teplota rosného bodu, takže dochází ke kondenzaci vodní páry i tam, kde k ní dříve nedocházelo.Plíseň na zateplené stěně u podlahy
Plíseň na zateplené stěně u podlahy


Odstranit plíseň je možné tak, že okolo domu dáte tepelnou izolaci i do úrovně základu. Musíte použít nějakou tepelnou izolaci, která nenasákává vodu, např. polyuretan, extrudovaný polystyrén a nebo pěnový polystyrén, jenž byl pěněný do formy a není dále řezán.


Dalšími možnými, i když ve vašem případě nepříliš pravděpodobnými příčinami může např. být skutečnost, že zdivo je vlhké vlivem vzlínání zemní vlhkosti, nebo že ke zdivu z exteriéru zatéká voda.


Je lepší použít na tepelnou izolaci stěny minerální vlnu, nebo pěnový polystyrén? Slyšel jsem, že když se stěna uzavře polystyrénem, tak dům nedýchá.

Dýchání domu stěnami je nesmyslný výraz. Dům je nutné větrat, hygienická norma nám říká, že pokud jsou v místnosti lidé, měl by se vzduch v místnosti vyměnit alespoň 1x za dvě a půl hodiny. Pokud v ní lidé nejsou a není v ní nějaká produkce škodlivin, či vodní páry, tak stačí výměna vzduchu 1x za deset hodin. Toto množství vzduchu nemůže do místností proudit skrz jakékoliv zdivo.

Tímto laickým pojmem se často označuje spíše pronikání vodní páry stěnou (viz článek Vznik plísní a srážení vodní páry ve zdech v otázkách a odpovědích). Zda je možné použít na zateplení pěnový polystyrén, či nikoliv, je nutné posoudit na každém konkrétním případu zvlášť. Obecně je možné říci, že na bilanci kondenzace vodní páry ve stěně nemá ani tak velký vliv použitá tepelná izolace jako vrchní omítka.


Je však možné si uvědomit, že ve většině případů je z hlediska difuze vodní páry jedno, zda se použije jako tepelný izolant pěnový polystyrén, či minerální vlna. U suchých stěn je obvykle možné použít obojí. Pokud jsou stěny z nějakých důvodů vlhké, je nutné volit takové řešení, aby se situace nezhoršila, ale spíše zlepšila. Je nutné nejprve odstranit příčinu vlhnutí stěny, popřípadě stěnu nechat vyschnout a pak teprve izolovat. Je také možné použít odvětrávaný systém, který umožní stěně vysychat. Stěna může být mokrá z mnoha různých příčin. Mezi nejčastější patří porušená izolace proti zemní vlhkosti,vlhkost zabudovaná při stavbě (zejména u plynosilikátových materiálů)- dále z důvodu vlhkosti, kdy zatéká, např. ze špatného okapu, z porouchané kanalizace či vodovodu. 

Zdroj článku: Tepelné izolace v otázkách a odpovědíchČlánek je vytvořen ve spolupráci se Sdružením Energy Consulting, o.s. - jedná se o neziskové sdružení, které si klade za cíl pomáhat s úsporami energií, využíváním obnovitelných zdrojů energií. Snahou sdružení je v rámci svých sil přispět k propagaci úspor energií a skleníkových plynů. Text článku byl čerpán z publikace Tepelné izolace domů v otázkách - autor Ing. Roman Šubrt.

 

autor: Roman Šubrt, Izolace-Info, KČ


 Rubriky článků