hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Aktuality

Zateplení vnějších stěn zevnitř

10. 7. 2012

Někdy se fasáda nesmí měnit nebo změna není žádoucí. V takovém případě přichází v úvahu vnitřní izolace stěn

 

Na památkově chráněných fasádách nebo na hrázděných domech většinou není vnější zateplení možné ani vhodné. Proto se zde nabízí zateplení vnitřní strany stěny. Toto řešení je řemeslnicky jednodušší a zároveň méně nákladné, ale ze stavebně fyzikálního hlediska může být problematické. Zaprvé tu hrozí nebezpečí, že vytvoříte tepelné mosty, které tu nebývaly, a zadruhé je třeba zajistit funkční ochranu proti kondenzaci vody.

TIP

Jak silně byste měli izolovat

Doporučuje se hodnota U 0,25 W/m2K (minimum je 0,38 W/m2K). Abyste této hodnoty dosáhli, stačí 60-80 mm izolace izolačním materiálem stupně tepelné vodivosti 035. Opět musíte brát v úvahu tloušťku stávající zdi a materiál, ze kterého je postavena.

 

Konstrukce izolovaného pláště

Zateplení vnějších stěn zevnitř

 

kovové profily

 

 

 

 

 

 

 

 1) Po celé délce zdi našroubujte dřevěný rám, který doplníte svislými stojinami. Vzdálenost od stěny se řídí tloušťkou izolace. Stojiny srovnejte podle vodováhy a přišroubujte je ke stěně například pomocí plechových profilů.

Zateplení vnějších stěn zevnitř

2) Nyní vmáčkněte izolační rohože mezi stojiny a držáky (plechové profily) jednoduše ohněte. Izolujte i prostor pod nosným roštrem a vnější stěnou, abyste zabránili tepelným mostům.

Zateplení vnějších stěn zevnitř

3) Následuje paropropustná folie, kterou můžete k laťování přichytit sponkovačkou. Pruhy mezi sebou a na okrajích utěsněte speciální lepicí páskou, zvláště když zde chybí štuk a tím i vzduchotěsná plocha.

 

Pozor na tepelné mosty!

Tepelné mosty jsou místa, která mají oproti sousedním plochám podstatně nižší izolační účinek, v zimě jsou tedy chladnější než okolí. Zde se může kondenzovat vodní pára ze vzduchu v místnosti. A za vodní párou nutně nastupují plísně. Když se izoluje například jen vnější stěna zevnitř, může přesto unikat hodně tepla železobetonovými stropy, které zasahují do vnějšího zdiva. Takovými kritickými místy jsou také neizolované okenní špalety a překlady. Efekt tepelných mostů zredukujete, když na okraj stropu a na navazující vnitřní stěny položíte minimálně 50 cm široký izolační pás nebo izolační klíny a když zaizolujete okenní špalety. Tato místa lze poté zakrýt sádrokartonovými obklady nebo dřevěným stropem.

Tip

Izolace rohů a výklenků

Izolovat je třeba též malé rohy a výklenky i okenní špalety, jinak nebude docházet pouze k tepelným ztrátám, ale případně i ke stavebním škodám (např. plísně). Za topná tělesa se musí položit izolace. To znamená, že je mnohdy nutné topná tělesa odmontovat. Při izolování špalet musíte dát lepicí tmel na izolační pás a přilepit ho na špaletu. Na něj nalepíte nebo přišroubujete tenkou sádrokartonovou desku.


Vnitřní izolace minerálními izolačními deskami

Zateplení vnějších stěn zevnitř

1 Minerální izolační desky připomínající pórobeton se dají snadno řezat pilou, v případě potřeby i obrousit nahladko.

Zateplení vnějších stěn zevnitř

2 K lepení desek používejte výlučně systémové lepidlo. Natáhněte je 10mm ozubeným hladítkem...

Zateplení vnějších stěn zevnitř

3 ... a desky nalepte. Spáry se nelepí, při omítání se překryjí armovací tkaninou

U izolačních systémů, jako je tento, používejte výhradně penetrace, lepidla a omítky patřící k systému.

Jak se vyhnout kondenzační vodě

Jestliže teplota nezateplené stěny klesá zevnitř ven v průměru skoro lineárně, při vnitřní izolaci je průběh zcela jiný. Izolační vrstva zadržuje teplo tak dobře, že už na vnitřní straně masivní vnější zdi může být v zimě dost mrazivo. Izolací prolínající vodní pára by se zde kondenzovala. Tomu lze zabránit paropropustnou fólií (viz obr. str. 50). Existují však vnitřní izolační systémy, které fungují i bez paropropustné folie (obr. nahoře). Proto při vnitřní izolaci používejte jen vyzkoušené systémy, u nichž bylo výpočtem dokázáno, že při správném provedení nemůže docházet ke kondenzaci vody.

.

 

Zdroj článku: Zateplování domu

Ilustrační foto

autor: Jan Vašut / KČ/ Izolace-info.czRubriky článků