hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Aktuality

Pozemkový fond loni hospodařil s příjmy 2,14 mld. a výdaji 3,34 mld. Kč

3. 8. 2011

Pozemkový fond (PF) loni hospodařil s příjmy ve výši 2,14 miliardy korun a výdaji 3,34 miliardy Kč. Ve výsledcích byly však zahrnuty i mimořádná vydání na podporu národní značky kvality Klasa a národní doplňkové platby zemědělcům v celkové výši 1,65 miliardy. Bez nestandardních výdajů by fond hospodařil s přebytkem 444,2 milionu Kč. O svých loňských finančních výsledcích fond dnes informoval v tiskové zprávě.


Stát v loňském roce dodatečně použil 1,5 miliardy z prostředků fondu na dorovnání přímých plateb zemědělcům, kterými každoročně zmírňuje nižší dotace z EU, které oproti svým kolegům ve starých členských státech čeští rolníci stále pobírají. Z peněz fondu dodatečně putovalo také 150 milionů na podporu Klasy.

Loni fond odstátnil 34.000 hektarů zemědělské půdy. Ke konci roku 2010 tak spravoval 239.000 hektarů pozemků a budovy a stavby zůstatkové hodnotě 2,5 miliardy korun.

"V loňském roce také došlo ke snížení počtu zaměstnanců. V roce 2010 zabezpečovalo činnost fondu celkem 875 zaměstnanců, což je o 20 méně než v roce 2009," uvedl ředitel fondu Radim Zika. "Souvisí to s procesem transformace Pozemkového fondu ČR, v rámci něhož dochází k přizpůsobení vnitřní organizační struktury a počtu zaměstnanců k objemu spravovaného majetku," dodal.

V době vzniku fondu spadalo do jeho správy zhruba 900.000 hektarů zemědělské půdy. Z nich měl urovnat restituční nároky lidí, kteří už z různých důvodů nemohli v restituci dostat zpět své původní pozemky. Fond jim poté jako náhradu přidělil půdu na jiném místě. V roce 1999 fond začal půdu také prodávat.

Dosud fond prodal 731.000 pozemků o celkové výměře 515.000 hektarů celkem za více než 26 miliard korun. Zbývajících 28.000 pozemků o výměře 10.000 ha převedl fond bezúplatně na obce, veřejné vysoké školy a veřejné výzkumné instituce.

Pro dořešení církevních restitucí fond k 1.květnu 2011 blokoval 48.412 hektarů půdy. Dalších zhruba 18.000 hektarů by fond měl blokovat pro veřejné zájmy.

PF spravuje státní nemovitý a movitý majetek v zemědělství, prodává a pronajímá půdu, převádí majetek státu na obce. Vznikl v prosinci roku 1991. V současné podobě má podle původního návrhu fungovat do konce roku 2012. Plánovala se také jeho přeměna na samostatnou organizační složku státu spadající s největší pravděpodobností pod ministerstvo zemědělství.

Smlouva, kterou mezi sebou po loňských parlamentních volbách uzavřely strany současné vládní koalice, a následné programové prohlášení vlády však s transformací PF na organizační složku státu již nepočítá. Namísto toho má jako nástupce fondu vzniknout Pozemkový úřad České republiky coby samostatná právnická osoba oddělená od státního rozpočtu.
autor: ČTK

 Rubriky článků