hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Aktuality

Schüco Energie3 – energii šetřit, vyrábět, uchovávat a rozvádět

24. 6. 2011

Stánek lídra v oblasti energeticky efektivního opláštění budov a systémů k využívání sluneční energie, představil na mnichovském veletrhu Intersolar Europe 2011 inovované stávající i zcela nové, průkopnické systémy v oblasti solární termiky a fotovoltaiky.


 
Řídící jednotka Schüco E3 Tower pro energeticky soběstačné objekty

Potvrdil tak, že decentralizované řízení energie stejně jako nezávislé a soběstačné energetické hospodaření v soukromých i komerčních prostorech nejsou pouhou vizí, nýbrž se stávají skutečností. Vše se skrývá pod firemním konceptem Energie3 - energii šetřit, vyrábět, uchovávat a rozvádět. Budovy založené na Schüco konceptu Energie3 jsou schopny energii šetřit díky kvalitním okenním, dveřním a fasádním systémům, využívat a vyrábět prostřednictvím solárně-termických a fotovoltaických systémů a konečně také uchovávat a rozvádět přes inteligentní distribuční síť. Poprvé byla na veletrhu představena řídící jednotka Schüco E3 Tower, která dokáže propojit všechny existující zdroje solární energie a tepla s jednotlivými spotřebními místy. Vyprodukovaná energie je tak vyráběna, uchovávána a spotřebovávána na jednom místě, například v rodinném domě, v případě přebytku může být odprodána i do veřejné sítě.

Kromě Schüco E3 Tower byla pozornost věnována také dílčím solárně-termickým a fotovoltaickým systémům, uplatnitelným v soukromé, komerční i průmyslové sféře. Nechyběla prezentace k portfoliu nových tenkovrstvých fotovoltaických modulů Schüco Blackline, které jsou díky mikromorfní technologii ještě účinnější, a to nejen ve srovnání s krystalickými moduly, ale dokonce i oproti amorfním tenkovrstvým panelům, navíc nabízejí neutrální černou barvu, kterou ocení architekti. Dále si návštěvníci stánku mohli prohlédnout nový montážní systém do šikmé střešní konstrukce s taškami MSE 100 In-roof či inovovaný montážní systém na rovné střechy MSE 100 východ/západ, který lze nyní instalovat i v oblastech s vyšším zatížením střechy sněhovou pokrývkou. Inovací prošel také aerodynamický montážní systém MSE 210 Aero, ten zajišťuje bezpečné připevnění jižně orientovaných krystalických modulů na plochých střechách. Nechyběly ani nové měniče a další součásti systémů, stručně zmiňme např. centrální měnič IPE ze série CN 05, určený pro použití u větších systémů s tenkovrstvými moduly, bezpečnostní spínač FWS 3021 či novou internetovou aplikaci Schüco Sunalyzer APP, díky které mohou mít provozovatelé, montéři a technici nepřetržitý přístup k potřebným datům, získávaným a vyhodnocovaným jednotkou Schüco Sunalyzer. Aplikaci podporuje iPhone či mobilní telefony se softwarovou platformou Android.

Schüco E3 Tower - kombinace inteligentního řízení s inteligentním uchováváním energie

Inteligentní jednotka Schüco E3 Tower, která je zatím ještě ve fázi konceptu/prototypu, by měla zajistit nejen uchovávání a distribuci energie, propojováním všech výrobních a spotřebních komponent, které jsou součástí objektů založených na konceptu Energie3, ale také regulaci spotřeby a nákupu energie ze sítě. Dochází tak k maximalizaci zabezpečení, komfortu a soběstačnosti v poptávce po elektrické energii, a to jak u nových, tak u renovovaných objektů. Technologie je určena pro rodinné domy a malé až středně velké firmy. Cílem je energetická decentralizace a soběstačnost budov.


Decentralizované získávání elektrické energie
Využití budov k decentralizované výrobě energie je velmi efektivní. Proto společnost Schüco představuje jednotku E3 Tower - kombinaci „Smart Control" a „Smart Storage" -, která dokáže zkombinovat všechny existující zdroje solární energie a tepla a zajistí, aby získaná energie byla použita všude tam, kde je to třeba a možné, ideálně přímo v místě, kde byla vyrobena a uchovávána. Díky tomu dochází k minimalizaci transakčních ztrát, snižování nákladů a ochraně životního prostředí.


Solární kolektory a fotovoltaické moduly pro výrobu čisté energie
S využitím solárních systémů Schüco lze téměř veškerou požadovanou energii vyrobit přímo na místě, a to prostřednictvím solárních kolektorů a fotovoltaických modulů umístěných a střeše a fasádě domu, na střeše garáže či na volných prostranstvích. Tepelná energie ze solárních kolektorů pak proudí do topné jednotky anebo slouží k ohřevu teplé užitkové vody. Dodatečnou tepelnou energii pak v případě nedostatku dodává tepelné čerpadlo. K pohonu tepelného čerpadla slouží decentralizačně vyprodukovaná energie. Sluneční energie získaná z fotovoltaických modulů nejprve proudí do řídící jednotky Schüco E3 Tower, která vyhodnotí, jak bude nejlépe využita. Elektřina může být v případě nadbytku v zásobníku prodávána do sítě, v případě nejlepších cen naopak kupována.
Efektivní hospodaření s vyprodukovanou energií
Schüco E3 Tower inteligentně propojuje všechna elektrickou energii či teplo vyrábějící zařízení. Prostřednictvím inteligentního řízení (Smart Control) vyhodnotí, kdy je vhodná chvíle pro vytváření zásob, spotřebu či odprodej elektřiny. Jednotka je schopna porovnat disponibilní objem vlastní vyprodukované energie s externími daty, např. aktuálními cenami elektřiny, tarify či informacemi o počasí. Vyhodnocení všech těchto interních a externích informací a dat vede k decentralizovanému řízení, které simultánně reguluje spotřebu vyprodukované energie, objem nakoupené elektřiny a kontrolu topného systému. K prodeji elektřiny dochází pouze v případě, že disponibilní objem zásobníku je vyčerpán. Elektřina je zároveň okamžitě kupována v případě nejlepších cen. Prostřednictvím inteligentního uchovávání (Smart Storage) je energie automaticky rozváděna a ukládána mezi interními a externími místy spotřeby a výroby.

Vlastní energie pro pohon malých spotřebičů anebo například elektromotorky
Ve dne vyprodukovaná elektrická energie je uchovávána přímo ve věži Schüco E3 Tower, aby byla k dispozici ve večerních hodinách, v průběhu noci i ráno. Skladovací kapacita je přizpůsobena velikosti domácnosti, bez problému si poradí s jedno- i vícegenerační domácností. Inteligentní jednotka Schüco E3 Tower pak dodává energii spotřebičům na stejnosměrný proud, jakými jsou chlazení, větrání či kontrolní systémy. Zajišťuje však i dodávky pro spotřebiče na střídavý proud, od praček až po ledničky. Do budoucna bude možné pohánět také mobilní zařízení s dobíjecími bateriemi, jako elektrické automobily, kola, motorky, vozítka Segway, laptopy a další zařízení. Tím dochází k maximálnímu využití energie přímo na výrobním místě, navíc je díky zásobníku k dispozici kdykoli, je-li třeba. Nadbytečné množství vyprodukované energie lze zpeněžit. Rozměry řídící jednotky Schüco E3 Tower s půdorysem přibližně 0,5 m2 umožňují její bezproblémové umístění do každého rodinného domu.autor: Schuco

 Rubriky článků