hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Aktuality

Klaus podepsal zákon řešící určování nájmů po konci regulace

13. 5. 2011

Prezident Václav Klaus dnes podepsal novelu občanského zákoníku, která upravuje postup po skončení regulace nájemného. ČTK to sdělil prezidentův mluvčí Radim Ochvat. Při sporu nájemníka a majitele činži určí soud. Klaus také podepsal novelu zákona o dráhách, která usnadní přístup českých strojvedoucích na zahraniční tratě.

Novela občanského zákoníku uvádí, že pokud se nájemník s majitelem na nájmu nedohodne, může pronajímatel písemně navrhnout zvýšení nájemného. Když s tím obyvatel bytu nebude souhlasit, bude se moci majitel obrátit na soud. Soud by měl nájemné určit.

Soudy by měly stanovovat nájemné v místě a čase obvyklé. Ministerstvo pro místní rozvoj k tomu připravuje cenové mapy, část je jich už hotová. Nájemné budou soudci určovat od data podání návrhu, nikoli od data stanoveného soudem, jak chtěl Senát. Senátoři chtěli určení data přenést na soud, protože dlužná částka by se vzhledem k délce trvání soudních sporů mohla vyšplhat na desetitisíce korun i na vyšší částky. Sněmovna na to ale při opakovaném projednání novely nepřistoupila.

S loňským rokem skončila regulace nájemného přibližně pro 400.000 bytů v Česku. Ve většině krajských měst, velkých městech Středočeského kraje a v Praze to bude k 31. prosinci 2012. Celkem se v Česku regulace týkala přibližně 700.000 bytů.

Novela také omezuje ve schválené verzi přechod nájmu na dědice po smrti nájemníka na dva roky. Během této doby musí nový nájemce vyřešit svou bytovou situaci novou dohodou s pronajímatelem, nebo změnou bydlení. Sociální klauzule ale vyjímá z dvouletého omezení osoby starší 70 let a nezletilé.

Předloha dále mimo jiné stanoví nájemci povinnost hlásit počet lidí žijících v bytě a více údajů o nich. Pronajímatel bude mít právo požadovat, aby v bytě žil jen počet osob přiměřený jeho velikosti. Novela prakticky ruší služební byty.

Novela zákona o drahách do české legislativy zapracovává několik směrnic Evropské unie. Železniční dopravci tak budou muset vydávat svým strojvedoucím nové osvědčení, kde bude přesně uvedeno, na jakých traťových úsecích a typech lokomotiv mohou jezdit. Osvědčení bude platit i pro cizinu.

V mezinárodní osobní dopravě novela přináší zmírnění pravidel. Pokud chce nyní dopravce jezdit přes hranice, musí mít v cílovém státě pobočku, nebo alespoň organizační složku zapsanou v obchodním rejstříku. Nově to nebude nutné. Platnost rámcových dohod o provozování dopravy na železnici uzavřených na nejvýše pět let bude možné podle novely prodloužit na dobu delší než pět let, podmínkou ale budou například investice dopravce do vozového parku.


autor: ČTKRubriky článků