hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Aktuality

Zateplování fasády - Rady, tipy, triky

3. 5. 2011

Správně provedené zateplovací systémy slouží nejen ke zlepšení životních podmínek v interiéru, ale snižují samozřejmě také energetickou náročnost budovy a výrazně ovlivňují vzhled budovy. Fasáda by měla být zhotovena vždy z prvků v rámci jednoho zateplovacího sytému. Dosáhneme tak lepších konečných výsledků.

 

Zateplovací systémy fasád se provádějí ve dvou základních provedeních:
1. Odvětrávaný systém
2. Neodvětrávaný systém


Odvětrávaná fasáda

Jedná se o typ fasádní konstrukce, jejíž největší výhodou je únik vlhkosti pomocí vzduchové mezery, která se nachází v mezivrství.

Na obvodovou zeď se připevní nosná kostra, tvořená z vodorovných prvků, které mají mezi sebou vzdálenost stejnou, jako je šířka izolace. Výška prvků musí odpovídat tloušťce izolačních desek, která se doporučuje okolo 100mm. Tyto prvky jsou tvořeny nejčastěji hliníkovými nebo ocelovými profily.

Mezi tyto vodorovné profily se vloží desky tepelné izolace (nejčastěji z minerální vaty, která musí být hydrofobní - odpuzující vodu, nebo z celulózových desek). Mohou se přichytit plastovými talířovými hmoždinkami. Na tuto již vytvořenou konstrukci se přichytí tentokrát svislé prvky, které udržují izolaci na místě a zároveň tvoří tloušťku vzduchové mezery.

Právě mezera je nejdůležitějším prvkem celé konstrukce. Jelikož v ní musí proudit vzduch, měla by její tloušťka být minimálně 20 mm, ale pouze do výšky 3m. Standardně se uvádí tloušťka 30 - 40mm. Pokud se do mezery dostane vlhkost z interiéru, díky proudění vzduchu v mezeře je rychle odpařena a izolace o to rychleji může vysychat.
Jelikož se musí přivádět do mezery vzduch a také musí být zajištěn jeho odvod ven, je samozřejmostí vytvoření odváděcích či přiváděcích otvorů. Jejich průřez by měl mít plochu min. 50cm2 a to na každý metr obkladu. Tyto otvory je dobré z venku uzavřít mřížkou pro zabránění vniku hlodavců či jiných škůdců. Umístění otvorů je vhodné řešit alespoň nad sokl, aby nebyly v zimním období zasypány sněhem.

ilustrační foto


Ukázka funkčnosti odvětrávané fasády od společnosti Novabrik (zdroj: novabrik.cz)


Přes takto vytvořenou odvětrávací mezeru se mohou na svislé prvky uchytit obkladové materiály. Jejich škála je velice rozmanitá, přes různé barvy, struktury, ale i jejich variabilnost, co se týče velikosti.
Základními druhy jsou dřevěné obkladové lišty, plastové lišty s povrchovými úpravami, kovové či skleněné obklady, desky z umělého kamene či na bázi vyztužené pryskyřice, keramické desky apod.
Samozřejmě podle daného typu obkladu volíme vhodný typ nosné kostry.


Neodvětrávaná fasáda

Neodvětrávaný neboli kontaktní zateplovací systém je dalším způsobem, jak snížit tepelné ztráty objektu.
Tajemství tohoto systému tkví v kontaktním spojení všech vrstev na sebe, bez jakékoli vnitřní mezery.

Prvním krokem je umístění soklového profilu tvaru „U" do požadované výšky a jeho následné dostatečně pevné přichycení.
Na obvodovou zeď se od soklového profilu začnou klást desky tepelné izolace, na které se nanese vrstva lepidla či stěrkové hmoty, díky které desky krásně přilnou na zeď. Pro důkladné uchycení se použijí ještě talířové hmoždinky. Nejčastějšími materiály u těchto typů fasád jsou desky minerálních vláken, expandované či extrudované polystyreny, fenolické desky apod. Tloušťka tepelné izolace závisí na požadavcích investora jaké úspory tepla chce dosáhnout, minimálně by měla mít tloušťku 60 - 100mm.
Na rohy domu se může použít tzv. nárožních lišt, které se připevní na izolaci, aby byly rohy, ale hlavně izolace, nacházející se v těchto místech chráněny proti poškození.

Na již vytvořenou tepelnou izolaci se nanese další vrstva lepidla či stěrky s vyztužením pomocí síťoviny, pro zabránění vzniku trhlin v omítce. Celá plocha se na závěr potře penetračním nátěrem a provede se finální omítka.

Nespornou výhodou tohoto systému je určitě zvýšení povrchové teploty obvodové zdi v interiéru, omezuje se též vznik plísní, které jsou problémem mnoha domů, a budova je také více chráněna proti povětrnostním vlivům.

ilustrační fotoUkázka kontaktního systému umístěného na cihelném zdivu

Na druhou stranu, je velice důležité správné provedení celé konstrukce. Nejen, že je dobré použít všechny prvky ze stejného zateplovacího systému a co se týče izolací i z totožného materiálu, ale při špatném provedení hrozí riziko kondenzace vlhkosti mezi jednotlivými vrstvami, což vede k nefunkčnosti systému a praskání omítky.

Tento typ zateplovacího systému je velice oblíbený i z hlediska toho, že si dům zachová původní ráz v podobě omítek. Provětrávaná fasáda toto bohužel většinou neumožňuje.


autor:AZ

 Rubriky článků