hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Aktuality

Nejčastější dotazy k zateplení s dotací Nová zelená úsporám Light

13. 3. 2023

Jakou izolaci zvolit, aby dům nepřestal dýchat? Má smysl zateplit, když mám tlusté stěny? Musím za každých okolností použít na fasádu 20 cm izolace? To je výčet častých otázek zájemců o dotaci z Nové zelené úsporám Light.

Mýtus 1: Dům dýchá a zateplení mu v tom zabrání.

Žádný dům nemůže dýchat. Jde o lidový výraz, který souvisí s prostupem vodních par konstrukcí. To se děje zcela přirozeně a v každém domě. Čtyřčlenná domácnost vyprodukuje svými běžnými domácími aktivitami velké množství páry – denně je to až 10 litrů.
 
Tyto páry se musí z domu vyvětrat. Vhodným zateplením lze prostup par usnadnit a tím vlhkost z konstrukce odvětrat. Nejvhodnější jsou tzv. provětrávané fasády s vloženou minerální izolací.


Mýtus 2: Půlmetrovou zeď nemá smysl zateplovat.

Domy s tlustými obvodovými stěnami z plných cihel nebo z kamene mají pověst dobře izolujících staveb a jejich majitelé často považují zateplení za zbytečný luxus.

Ve skutečnosti by však ani metrová zeď z plných cihel nebo kamene zdaleka nevyhověla požadavkům současné normy na tepelněizolační vlastnosti obvodové stěny. Vnější tepelnou izolaci má proto smysl instalovat i na cihlovou stěnu, jejíž tloušťka přesahuje 60 centimetrů. S optimálním návrhem tloušťky a typu izolace vám poradí projektant, který vyhodnotí prostup vodních par, aby nedocházelo ke kondenzaci a byly splněny všechny podmínky na stavby.

Logo NZU Light


Dotaz 1: Vlastnosti tepelných izolací jsou uváděné za ideálních (laboratorních) podmínek, jak ale skutečně izolují?

Výrobci deklarují tepelněizolační vlastnosti pomocí součinitele tepelné vodivosti – tzv. deklarované lambdy. Ta je měřená v laboratoři za přesně stanovených podmínek, aby se daly výrobky mezi sebou porovnávat.

Projektanti musí tuto hodnotu pro výpočet energetických úspor upravit (zhoršit), aby byly zohledněné podmínky na stavbě. Této upravené hodnotě se říká návrhová.

Existují tři způsoby výpočtu návrhové hodnoty lambda. Nejjednodušší je zhoršit deklarovanou hodnotu o 7 až 10 %, ale toto může být v některých případech zbytečně přísné. Proto lze použít postup výpočtu podle ČSN EN ISO 10 456, který je přesnější. Třetím způsoben je stanovení hodnot podle české tepelné normy ČSN 73 0540. Ten je však zastaralý a neodráží vlastnosti současně vyráběných výrobky a jejich vlastnosti.


Dotaz 2: Musím za každých okolností použít na fasádu 20 cm izolace?

Požadovaná minimální tloušťka fasádní izolace je 20 cm. V případě použití tepelněizolačních materiálů s návrhovou tepelnou vodivostí λ nižší než 0,04 W.m-1.K-1 může být navržena tloušťka vrstvy nového materiálu taková, aby tepelný odpor vrstvy přidaného izolantu byl nejméně R=5,0 m2K/W pro zateplení fasády.

Tuto podmínky nemusí splnit památkově chráněné stavby, u kterých odbor památkové péče může stanovit jiné podmínky.

Zdroj článku: NZÚ Light

Rubriky článků