hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Aktuality

Největší sádrokartonářské faily roku 2022: Když se výstavba příček zvrtne

28. 12. 2022

Sádrokartonové desky představují rychlou a nepříliš náročnou variantu při výstavbě rozličných příček a podhledů. S trochou šikovnosti a dostatečnou přípravou je můžeme dokonce zvládnout vystavět doma svépomocí. Čas od času se ale bohužel stane, že některé pokyny nepochopíme nebo si zkrátka myslíme, že trocha kreativity v přístupu ničemu neuškodí. V čem udělali zásadní chybu autoři největších sádrokartonářských failů proběhlého roku, osvětluje odborník na suchou výstavbu Robert Hošek ze společnosti Rigips, Saint-Gobain.

Špatná stavební připravenost

Počasí je mocný živel a vlhkost či teplota prostředí mohou sádrokartonářské práce výrazně zkomplikovat. „S montáží sádrokartonových příček je třeba začít až v momentě, kdy osadíme okna a stavbu uzavřeme před vlivy povětrnosti,“ upozorňuje Robert Hošek. Počkat se musí také na dokončení a vyschnutí všech mokrých procesů – ne nadarmo se práci se sádrokartonem říká „suchá výstavba“. „V tomto případě někdo nechal desky vystavené vlhkosti a nárazovým změnám teplot. Vytmelené spáry tak popraskaly a desky se tvarově zdeformovaly,“ vysvětluje odborník z Rigipsu.


Neuzavřená výstavba Neuzavřená výstavba
Neuzavřená výstavba

Špatná návaznost řemesel

Ať už výstavbu či rekonstrukci doma provádíme zčásti svépomocí, anebo si na každý krok najímáme jinou firmu, tak jako v partnerských vztazích, i v těch pracovních hraje zásadní roli komunikace. „Řemeslníci musí o navazujících úkonech vždy diskutovat. Špatná komunikace na stavbě jinak může vést ke katastrofálním výsledkům,“ zdůrazňuje Robert Hošek. V tomto případě například konstrukce pro uchycení sanitárních předmětů přerušuje svislý profil, na nějž se sádrokartonové desky musí namontovat.
Chybná návaznost řemesel - mokrý proces

 

Příliš široká spára mezi deskami

Pro vytvoření souvislé příčky, která kromě mechanického oddělení prostor naplňuje například i akustické požadavky, je nutné montovat sádrokartonové desky těsně k sobě. „Všechny vzniklé mezery je pak nutné vyplnit spárovacím tmelem v plné tloušťce opláštění,“ říká Robert Hošek. Necháme-li, jako v tomto případě, mezi deskami příliš široké mezery a ještě je dostatečně nezatmelíme, akustická pohoda v interiéru se podle odborníka z Rigipsu výrazně zhorší. „V každé místnosti pak bude slyšet všechno, co se kde šustne,“ varuje. Ohrožena je i statika a stabilita příčky a vzniká také riziko případných prasklin.

Příliš široká spára mezi deskami
Příliš široká spára mezi deskami


Příliš velké rozteče šroubů

Tendenci zjednodušovat a urychlovat si práci máme všichni; asi nás proto nepřekvapí, když si někdo z nás řekne, že sádrokartonovou desku upevní menším množstvím šroubů, umístí je trochu dál od sebe a deska „zkrátka nějak držet bude“. „Taková lehkomyslnost je ale fatální chybou,“ říká odborník z Rigipsu. U příček a předsazených stěn totiž podle něj musí být upevňovací šrouby vzdálené maximálně 250 milimetrů od sebe, u podhledů a šikmých ploch dokonce pouhých 170 milimetrů. „Jinak hrozí, že konstrukce popraská, zdeformuje se nebo se dokonce úplně zřítí,“ upozorňuje Robert Hošek. Očekávání zde navíc nesplní ani parametr případné požární odolnosti.

Příliš velké rozteče šroubů


Spára vybíhající z rohu otvoru

Dává smysl, že na některých místech musíme v sádrokartonových příčkách vytvořit otvory pro dveře či okna. Častou, avšak zásadní chybou přitom bývá, když z rohů těchto otvorů vychází svislé či vodorovné spáry mezi deskami. „Konstrukci musíme vždy rozměřit tak, aby se spára nacházela minimálně 150 milimetrů od rohu otvoru,“ zdůrazňuje odborník z Rigipsu s tím, že svislé spáry sousedních desek v nadpraží otvoru musí být navíc vždy podloženy profilem.

Spára vybíhající z rohu otvoru

Spára vybíhající z rohu otvoru

Limity obloukových stěn

Speciální ohebné sádrokartonové desky slouží k vytváření obloukových a zvlněných příček. To může přispět praktické stránce věci a zároveň vytvořit zajímavý design. I ohebné desky však mají své limity a nelze je ohýbat donekonečna. „Nejmenší poloměr ohnutí vně oblouku představuje 1000 milimetrů u desek s tloušťkou 6 milimetrů a 2 500 milimetrů u desek s tloušťkou 10 milimetrů,“ varuje Robert Hošek. Když limit překročíme, desky tlak nevydrží a dojde – podobně jako v tomto případě – k jejich popraskání.


Překročení limitu ohebnosti


Nesystémová konstrukce podhledu

Mnozí z nás si možná myslí, že protipožární desky fungují za všech okolností – a že stačí někam zasadit jednu či dvě, abychom případnou ochranu před ohněm v interiéru zvýšili. „Protipožární desky však musí být vždy nainstalovány po celé ploše podhledu. Když byť jen jednu z nich nahradíme jiným materiálem, například klasickou stavební sádrokartonovou deskou, rozhodně nedosáhneme deklarovaných hodnot požární ochrany,“ upozorňuje odborník z Rigipsu.

Nesystémová konstrukce protipožárních desek v podhledu
Nesystémová konstrukce protipožárních desek v podhledu

Zřícení podhledu

Nainstalovaný sádrokartonový pohled se může zřítit hned z několika důvodů. Prvním z nich je přetížení závěsů podhledu v důsledku nedodržení jejich předepsaných rozestupů. „Závěsy se pak mohou zdeformovat nebo dokonce vytrhnout z profilu,“ vysvětluje Robert Hošek. Další problém může představovat nedostatečně únosné či chybné kotvení závěsů do nosné konstrukce stropu. „Při kotvení závěsů do betonových stropů je vždy nutné použít kovové hmoždinky, například DN6,“ říká odborník z Rigipsu.
Zhroucený sádrokartonový podhled
Zhroucený sádrokartonový podhledRubriky článků