hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Aktuality

Dvě třetiny spotřeby energie domácností padnou na vytápění

8. 12. 2022

Domácnosti se na celkové konečné spotřebě energií v Česku dlouhodobě podílejí řádově 30 procenty. Čtyři pětiny veškeré energie spotřebují na vytápění a ohřev vody, zbývající část tvoří spotřeba na osvětlení, vaření, chlazení a ostatní koncové užití. Vyplývá to z výsledků šetření Energo 2021 zaměřeného na zmapování struktury spotřeby paliv a energií v domácnostech.


Nejvíce energie domácnosti aktuálně získávají z obnovitelných zdrojů energie, a to lehce přes 30 %. Následuje zemní plyn s přibližně 26% podílem. Energie dodaná elektřinou pak tvoří necelých 20 %. Nakupované teplo se na celkové spotřebě domácností podílí zhruba 13 % a tuhá paliva 9 %. „V posledních deseti letech jsme svědky odklonu od uhelných paliv. Zatímco v roce 2010 domácnosti využívaly nejvíce energie z plynu, nyní je to energie z obnovitelných zdrojů. Největší měrou jde o palivové dřevo, ale roste i počet domácností s instalovanými fotovoltaickými panely a tepelnými čerpadly,“ říká Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ.
 
Největší množství energie spotřebují domácnosti na vytápění, řádově dvě třetiny z jejich celkové spotřeby. 38 % domácností je napojeno na dodávky tepla z tepláren a dalších centrálních zdrojů tepla, podobné procento používá jako hlavní zdroj vytápění zemní plyn. Obnovitelné zdroje energie (především palivové dřevo) jako převažující způsob vytápění využívá 10 % domácností. U necelých 7 % domácností ještě převažují uhelná paliva, zbylých 7 % vytápí v převážné míře elektřinou. „Přibližně 20 % domácností využívá k vytápění více zdrojů tepla.

Jako alternativní zdroj uvádějí v 65 % obnovitelné zdroje energie, nejčastěji se jedná o palivové dřevo. Typickým příkladem je rodinný dům a kombinace plynového kotle a krbu,“ upřesňuje Zbyněk Štech, vedoucí oddělení statistiky energetiky ČSÚ. Spotřeba na vytápění je přitom ovlivněna řadou faktorů. Mezi základní patří technický stav a zateplení budov, ale svoji roli hrají také počasí a vnitřní teplota. Celkově u nás klesá podíl nezateplených bytů, nově dokončené se z velké části staví v energetické třídě B, kam se řadí velmi úsporné budovy. „Dvě třetiny domácností v roce 2021 uvedly, že vytápí na 22 stupňů a více,“ dodává Štech.

Většina energie domácností je spotřebována na topení
Většina energie domácností je spotřebována na topení
 
Druhou nejvýznamnější položkou jsou energie na ohřev vody. „Spotřeba na ohřev teplé vody tvoří 16 % z celkové spotřeby paliv a energií v domácnostech. Dvě třetiny domácností uvedly jako hlavní zdroj teplé vody zemní plyn a dálkové teplo. Elektřinou vodu ohřívá necelá jedna třetina domácností,“ upozorňuje Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu. Přibližně 6 % domácností k ohřevu vody využívá obnovitelné zdroje a tuhá paliva.

Další část spotřeby energií v domácnostech připadá na vaření (6 %), osvětlení a provoz domácích spotřebičů (7 %). Vybavenost domácností velkými spotřebiči se přitom zvyšuje. Za posledních šest let lze největší nárůst pozorovat u sušiček na prádlo, myček nádobí a počítačové techniky. Zbývající 2 % energie domácnosti využijí na chlazení a ostatní koncové užití.Zdroj článku: ČSÚ


Rubriky článků