hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Aktuality

V Praze jednali experti na ochranu podzemních vod

11. 11. 2022

V Praze proběhlo ve dnech 11. - 12. října jednání pracovní skupiny pro podzemní vody v rámci českého předsednictví v Radě EU. Představitelé 24 členských států diskutovali o revizi směrnice EU o podzemních vodách, monitoringu sledovaných látek nebo umělém doplňování podzemních vod.


Jednání pracovní skupiny zahájil zástupce Evropské Komise Isaac Jimenez Ojea. Jedním z nejdůležitějších diskutovaných bodů byla plánovaná revize směrnice o podzemních vodách. Ta má nově reflektovat současné znečišťující látky vnikající do podzemních vod a jejich monitoring. Oficiální návrh revize by měl být zveřejněn 26. října. Úkolem ČR v rámci předsednictví bude podílet se na diskuzi o návrzích evropských legislativních předpisů s ostatními členskými státy a Evropskou komisí.

Francouzský geologický výzkum představil návrh dobrovolného seznamu sledovaných látek pro podzemní vody. O seznamu povedou zástupci jednotlivých zemí další diskuzi, klíčová je otázka, zda bude pouze dobrovolný nebo povinný. Obsahuje soupis látek, které by bylo vhodné v členských zemích monitorovat.

Mezinárodní tým expertů na ochranu vod se minulý měsíc sešel v Praze
Mezinárodní tým expertů na ochranu vod se minulý měsíc sešel v Praze
 
Dalšími zajímavými tématy bylo umělé doplňování podzemních vod, monitoring a hodnocení podzemních vod, což je důležité k probíhající změně klimatu. Debatu zástupci vedli také o možnostech propojení současné evropské legislativy se směrnicí o pitné vodě a indikátory pro podzemní vody v souvislosti s pokrokem v dosahování dobrého stavu.

Jednání pracovní skupiny pro podzemní vody zakončila tematická exkurze na vodní nádrž Želivka. Jde o největší vodárenskou nádrž ve střední Evropě a zdejší úpravna vody zásobuje pitnou vodou přibližně 1,3 milionů obyvatel z Prahy a středočeské aglomerace. Součástí prohlídky byla návštěva vodního domu, prohlídka hráze a ukázka technologie filtrace vody na granulovaném aktivním uhlí. Účastníci exkurze se také zajímali o to, jak správně stanovit ochranné pásmo vodního zdroje, aby co nejlépe chránilo přírodní vodní zdroj.Zdroj článku: MŽP

Rubriky článků