hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Aktuality


PROMO HALY s. r. o.
Kovářská 126/21
767 01 Kroměříž

+420 728 305 665
promohaly.cz

Nová a efektivní řešení na vysoké energetické nároky podnikatelských prostor

9. 11. 2022

Nároky na úroveň tepelné izolace staveb se neustále zvyšují. V poslední době hlavním faktorem nejsou samotné legislativní požadavky na nové stavby, ale především snaha samotných podnikatelů minimalizovat celkové náklady na vytápění objektů a tlak na celkové snižování nákladů i v letním období spojených s klimatizováním budov.
Správně zvolená izolace chrání před extrémním teplem i chladem. Současná situace na trhu s energiemi ani jiná řešení a postup příliš neumožňuje a nic nenasvědčuje tomu, že by do budoucna tyto požadavky měly ztratit své opodstatnění.

U průmyslových objektů, výrobních hal, skladů, logistických centrech, zemědělských hal, ale i administrativních budov jsou sendvičové panely řazeny mezi současné trendy splňující všechny moderní požadavky. Je možné je použít jak na stěnové opláštění haly, tak i položit na střešní konstrukci. Výhodou sendvičových panelů je jejich rychlá montáž, jednoduchý a čistý vzhled

Panely lze je použít i na zateplení hal při rekonstrukci starších staveb a tak minimalizovat jejich energetickou náročnost. Skladba panelu je přitom tvořena dvěma pozinkovanými plechy s povrchovou úpravou určenou jak pro běžné prostředí, tak i do náročných provozů jak z hlediska klimatických, tak i do provozů s ryze agresivním prostředím jako jsou chemické provozy, lakovny, myčky, apod. 

Zateplené montované haly
Zateplené montované haly
 
Vnitřní jádro panelu je tvořeno PIR pěnou s vynikajícími tepelně izolačními vlastnostmi nebo v případě požadavku na vysokou požární odolnost objektu minerální vlnou. Vnitřní jádro je dodáváno v požadovaných tloušťkách standardně od 100mm do 240mm. Požární odolnosti od EW 15 DP3 do EW 240 DP1. V neposlední řadě sendvičové panely vynikají i svými dobrými akusticky izolačními vlastnostmi. 

Lehké samonosné montované sendvičové stěny jsou ve stavebnictví oblíbené pro svou univerzálnost a jednoduchost montáže, díky čemuž se zvyšuje produktivita práce a plnění mnoha dalších požadavků. Velkým pozitivem je i jejich lehká údržba, dlouhá životnost a schopnost vytvářet vizuálně zajímavé objekty. Sendvičové panely se výborně osvědčily během výstavby průmyslových, obchodních, logistických budov i skladů a v posledních letech také při výstavbě rodinných domů.

Jako alternativa k sendvičovým střešním panelům se nabízí lehká skládaná plochá střecha s fólií (Combi  ROOF). Je moderním prvkem, který se používá na montovaných halách, u kterých je požadavek na atiku a sklon střechy menší než 4°. Jsou vhodné především u hal, kde rozpon rámu je více než 30m a při požadavku na požární odolnost je REI 30 DP1 a vyšší a jsou určeny také pro použití v požárně nebezpečných prostorech. Ideální řešení tepelné izolace se vždy odvíjí od celkové skladby střechy.  Skládané střechy kombinují minerální vatu  s polystyrenem. Díky tomu mají výborné tepelně izolační vlastnosti. Oba typy střešního opláštění jsou vhodné i pro umístění fotovoltaických panelů a jsou plně pochozí.

Investice do kvalitního opláštění budovy je jednou z hlavních možností, jak snížit neustále rostoucí náklady na energie a návratnost této investice se v poslední době průkazně velmi zkrátila.  Bohužel vyhlídky do budoucna nejsou s ohledem na současnou mezinárodní situaci příliš růžové. Proto kvalitní izolační materiály jsou jednou z mála jistot, kterých je nutné co nejvíce využít.


Rubriky článků