hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Aktuality

Energetická dovozní závislost České republiky

14. 9. 2022

Oddělení analýz a datové podpory koncepcí v Odboru strategie a mezinárodní spolupráce v energetice Ministerstva průmyslu a obchodu připravilo informaci o energetické dovozní závislosti České republiky v rozmezí let 2010–2020.


Celková energetická dovozní závislost České republiky v letech 2010–2020 měla rostoucí trend, z hodnoty 25,5 % v roce 2010 vzrostla na hodnotu 39,0 % v roce 2020. Ve srovnání se zeměmi EU 27 patří Česká republika mezi země s nízkou energetickou dovozní závislostí.

Zdrojová část energetická bilance
Zdrojová část energetická bilance

Dovozní závislost pevných fosilních paliv postupně vzrostla z hodnoty -15,4 % v roce 2010 na hodnotu 13,1 % v roce 2020.

Česká republika je téměř výhradně závislá na dovozu zemního plynu a surové ropy. Ukazatel dovozní závislosti u těchto komodit se pohyboval okolo hodnoty 100 % s meziročními výkyvy způsobenými změnou stavu zásob. Dovozní závislost v roce 2020 pro zemní plyn činila 86,0 %, pro surovou ropu 101,7 %.

Česká republika je charakteristická poměrně vysokou energetickou dovozní závislostí na Rusku, která v roce 2020 dosáhla hodnoty 23,7 %.

Ve srovnání se zeměmi EU 27 patří Česká republika mezi země s nízkou energetickou dovozní závislostí. Nižší energetickou dovozní závislost v roce 2020 vykazovalo jen Bulharsko, Švédsko, Rumunsko a Estonsko. Mezi země s nejvyšší energetickou dovozní závislostí patřila Malta, Kypr, Lucembursko, Řecko a Belgie.

Nižší míra energetické dovozní závislosti České republiky byla způsobena poměrně vysokou primární produkcí pevných fosilních paliv. Ukazatel dovozní závislosti příznivě ovlivňuje také skutečnost, že jaderné teplo, jehož podíl na celkovém energetickém mixu v roce 2020 dosahoval 18,42 %, se podle definice energetické dovozní závislosti počítá jako domácí zdroj.Zdroj článku: MPO

Štítky: Statistiky, průzkumy
Rubriky článků