hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Aktuality

Jak se ČR zbavuje energetické závislosti na Rusku? Přehled kroků a opatření

22. 7. 2022

Ministerstvo průmyslu a obchodu informuje o jednotlivých krocích a opatřeních, kterými se Česká republika připravuje na zbavení se energetické závislosti na Rusku.

 

 

Use it or lose it

Rusko zneužívá energetiku jako zbraň a zpětně je jasné, že to nebyla náhoda, když si před minulou zimou zásobníky s plynem napříč Evropou pronajala ruská společnost Gazprom a nechala prázdné. Zvýšila tak totiž tlak na růst cen energií v Evropské unii a vystavila Evropu hrozbě nedostatku plynu. Opatření Use it or lose it (UIOLI) zabrání opakování takového scénáře u nás.

Základem zmíněného opatření bude pravidlo, že pokud si firma zajistí uskladňovací kapacitu v některém z tuzemských zásobníků, kterou nevyužije, tak o ni následně přijde a tato kapacita v aukci připadne někomu jinému. Zásobníky zemního plynu na našem území jsou schopny pojmout cca 30 % roční spotřeby. Zavedení principu UIOLI odstraní blokování jejich rezervované, ale nevyužívané kapacity, umožní jejich efektivnější využívání s cílem zajištění minimálně 80% naplnění jejich uskladňovací kapacity k 1. listopadu 2022 a tedy i zvýšení energetické bezpečnosti České republiky.


Novela energetického zákona umožňující zachování fungování uhelných tepláren a elektráren

Cílem změny energetického zákona, konkrétně paragrafu 88, je to, aby v případě výpadků dodávek plynu bylo možné nahradit dodávky tepla vyrobeného z plynu prostřednictvím uhelných elektráren. Novela zároveň vymezuje přesné podmínky, za kterých se může předcházení stavu nouze v teplárenství vyhlásit (nevyrovnaná bilance v soustavě zásobování teplem, ohrožení fyzické bezpečnosti nebo ochrany osob, způsobuje významný a náhlý nedostatek tepelné energie nebo ohrožení celistvosti zásobování tepelnou energií, její bezpečnosti a spolehlivého provozu). Také platí, že na tuto novelu musí navázat úprava legislativy ze strany Ministerstva životního prostředí.

„Já těmto opatřením říkám airbagy. Jsou ve vašem autě a doufáte, že je nebudete muset použít. Ale když jsou potřeba, jste rádi, že je v tom autě máte.“ – Ministr Jozef Síkela


Krizové opatření pomohlo naplnit zásobníky

Na konci dubna MPO vydalo krizové opatření s cílem spolupracovat s obchodníky na plnění plynových zásobníků. Základem opatření bylo spustit aukce, ve kterých obchodníkům doplácíme rozdíl mezi letní a zimní cenou plynu. Letošní stav, kdy letní ceny plynu byly vyšší než zimní, mohl odrazovat obchodníky od plnění. To krizové opatření vyřešilo.

Výměnou za pomoc s nákupem plynu získal stát možnost ovlivnit, kdy bude takto nakoupený plyn uvolněný ze zásobníků. To znamená, že nebude moci být takto naskladněný plyn uvolněn najednou, ale postupně podle státem daných pravidel tak, aby v zimních měsících byla vzásobnících vždy k dispozici dostatečná zásoba.

Výsledkem našich snah motivovat obchodníky k nákupům je to, že v tuzemských zásobnících byly k 27. 6. 2022 2 miliardy a 292 milionů kubíků plynu. Zásobníky by tedy na začátku července mohly být naplněny až na 70 procent své kapacity. Tohoto stavu se v roce 2021 podařilo dosáhnout až v polovině září.

Současné zásoby jsou oproti jejich stavu k 1. dubnu vyšší o více než 350 %. Tomuto číslu se napříč Evropou blíží jen Belgie s 260 %. V přepočtu na obyvatele byl růst zásob v Česku čtvrtý nejrychlejší z celé Evropy a zásoby, přepočtené na obyvatele, jsou v ČR páté nejvyšší v Evropě, zatímco k 1. dubnu byly ale až jedenácté nejvyšší.


Státní nákup plynu

Stát nakoupil do státních hmotných rezerv přibližně 240 milionů kubíků plynu. Spolu s plynem zajištěným prostřednictvím aukcí jsme pro stát zajistili přímý vliv přibližně na 600 milionů kubíků zemního plynu uskladněného na území České republiky.


Terminál

Zásadní pomocí v naší snaze snížit energetickou závislost na Rusku bude to, že jsme získali podíl na plovoucím importním LNG terminálu v Holandsku. Jde o výrazný krok, který by mohl závislost ČR na Rusku snížit o desítky procent.

Přehled opatření

Společné evropské nákupy plynu

Základem reakce na ruské zneužívání energetiky jako zbraně je spolupráce na úrovni EU a solidarita napříč jednotlivými členskými státy. Proto jsme od počátku ruské agrese proti Ukrajině prosazovali společné nákupy plynu a jeho následné přerozdělování mezi členskými zeměmi. Touto cestou se rozhodla jít celá EU a Evropská komise založila platformu pro společné nákupy plynu. Tento týden, konkrétně 28. června, také vznikla v Praze Středoevropská platforma pro nákupy plynu.


LNG

Nespoléháme se ale jen na společný postup napříč Evropskou unií. Ministr Síkela v červnu navštívil Katar, kde spolu s dalšími českými ministry jednal o dodávkách LNG i s tamním emírem. MPO také zprostředkovalo českým obchodníkům jednání se zástupci Ománu.


TAL

Všechny státy, které jsou zásobeny ropovodem Družba, tedy i Česká republika, která je na těchto dodávkách závislá z cca 50 %, mohou dle znění 6. sankčního balíčku ruskou ropu i nadále odebírat. Stále platí, že ČR chce tyto dodávky ukončit a diverzifikovat své zdroje v co nejkratší době. Během cca 2 let se předpokládá, že by došlo k realizaci projektu TAL Plus a tuzemské rafinerie by tak mohly být následně plně zásobovány prostřednictvím ropovodů TAL a IKL ropou z neruských zdrojů.


Převzetí firmy Škoda JS

Polostátní firma ČEZ převzala od ruských majitelů firmu Škoda JS, která je důležitou součástí českého jaderného průmyslu, a měla by se podílet také na dostavbě Dukovan.


Už žádné ruské palivo pro Temelín

Jaderné palivo do Temelína v budoucnu nebude dodávat ruská firma. Jde o další významný krok k posílení energetické bezpečnosti České republiky, který posiluje ještě fakt, že byli vybráni hned dva dodavatelé, a to americký Westinghouse a francouzská Framatome.

Zdroj článku: MPORubriky článků