hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Aktuality

MMR: IROP vloni podpořil 1 696 nových projektů za více než 37 miliard

5. 4. 2022

„Největší částkou byly v roce 2021 podpořeny projekty z dodatečných prostředků z REACT-EU, jedná se o již zmíněných 26,2 miliardy korun. Podpora REACT-EU směřuje na vybavení nemocnic a zdravotnických zařízení, integrovaného záchranného systému (IZS) a sociální infrastruktury. Druhou největší částku získaly projekty zaměřené na silnice II. třídy - téměř 3,5 miliardy korun a na třetím místě jsou to projekty na obnovu památek, muzeí a knihoven s podporou 1,6 miliardy,“ říká náměstek Sekce evropských a národních programů Zdeněk Semorád.
 


Díky podpoře z IROP mohou řidiči využít již 853 km opravených silnic a cestující ve veřejné dopravě 867 nových vozidel, které jsou ekologičtější, např. autobusy na plyn a elektřinu, trolejbusy nebo tramvaje. Sociální služby mohou nyní poskytovat své služby v 1 310 nových nebo modernizovaných zázemích. Pacientům je k dispozici 129 modernizovaných pracovišť s novým lékařským vybavením. Rodiče jistě uvítají modernizované školky, celkem se jedná o 321 školek, které navýšily svou kapacitu a mohou tak přijmout více dětí.

Díky energeticky úsporným opatřením hrazeným z IROP může přes 60 700 tisíc domácností ušetřit za energie. Turisté se mohou těšit na 96 zrevitalizovaných památek. Počty ukončených projektů a jejich výsledků budou ještě narůstat až do konce roku 2023.

V minulém roce podpořil IROP projekty za více než 37 miliard korun
V minulém roce podpořil IROP projekty za více než 37 miliard korun
 
 
Nejnákladnějším projektem roku 2021 je projekt „Připravenost Hasičského záchranného sboru České republiky (HZS ČR) na epidemii COVID-19 a na mimořádné události s dalšími nebezpečnými látkami I. - Technika pro zásahy na nebezpečné látky - speciální cisternové automobilové stříkačky a automobilové žebříky“, podpořený rovněž z prostředků REACT-EU. Díky projektu s dotací téměř 850 milionů z fondů EU bude pořízeno v jednotlivých krajích 80 kusů specializované techniky určené pro řešení mimořádných událostí ve spojitosti s covid-19.

Jedná se o 45 kusů cisternových automobilových stříkaček, 27 kusů automobilových žebříků nebo 8 kusů kombinovaných hasicích kontejnerů. Díky nové technice a jejímu vhodnému rozmístění na území ČR bude HZS ČR připraven k zajištění rychlého a efektivního poskytnutí pomoci obyvatelstvu při mimořádných událostech souvisejících nejen s pandemií, ale i s výskytem nebezpečných látek.

S ohledem na probíhající události na Ukrajině se i mezi příjemci projektů sociálního bydlení z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP 2014 – 2020) začala projevovat vlna solidarity, kterou Řídicí orgán IROP (Ministerstvo pro místní rozvoj) jako poskytovatel dotace vítá a podporuje. Konkrétně se objevují nabídky ze strany příjemců projektů sociálního bydlení, že by rádi v sociálních bytech ubytovali uprchlíky z Ukrajiny, což IROP nyní umožňuje.

Příklady úspěšných projektů si můžete prohlédnout na webu Regiony nás baví.
Výzvy IROP jsou téměř již vyčerpány, poslední volné prostředky jsou k dispozici zejména ve specializovaných výzvách REACT-EU.

 


Zdroj článku: MMRRubriky článků