hledám zateplení hledám firmu hledám radu Vizualizace fasády

Aktuality

Použitý polystyren z Brna se zpracovává v Brně

7. 3. 2022

Od září minulého roku putuje vytříděný polystyren z devíti brněnských sběrných středisek do zpracovatelského areálu firmy Bachl na Vídeňské, která ho umí zrecyklovat na polystyrenové desky. Za první čtyři měsíce byly již takto zpracovány více než tři tuny použitého polystyrenu. V úvodním roce spolupráce obou firem se plánuje znovuvyužití nejméně osmi tun polystyrenu.
 


"Z ekologických i ekonomických důvodů by se polystyren měl ideálně vozit na co nejmenší vzdálenost. Transport tak lehkého odpadu musí dávat především smysl a být především šetrný k životnímu prostředí. Proto jsme hledali možnost nabídnout zpracování polystyrenu především přímo v Brně," říká Filip Leder, předseda představenstva SAKO Brno.

Metr krychlový polystyrenu váží osm kilogramů. Naložené nákladní auto tak typicky sveze v průměru 200 kilogramů suroviny ke zpracování. V případě transportu na větší vzdálenost se polystyren musí lisovat například do briket, což ovšem zvyšuje náklady kvůli nutnosti čištění vstupní suroviny. I proto je výhodné mít sběrná centra a místo zpracování v co nejmenší dojezdové vzdálenosti.
 

Recyklace polystyrenu má velký potenciálRecyklace polystyrenu má velký potenciál

"Vnímáme vysoký potenciál takového způsobu recyklace polystyrenu. Zpracování polystyrenového obalu ze sběrných středisek je pro nás technologicky stejný proces, jako zpracování našich vlastních odřezků ve výrobě," říká Jiří Kudlička, ředitel společnosti Bachl a pokračuje: "Vzhledem k tomu, že každoročně zpracujeme okolo 14 tisíc tun polystyrenu, nebude recyklát hrát zásadní roli, ale jsme schopni z úspor na vstupní surovině pokrýt veškeré náklady s recyklací spojené a pomoci tím plnit naše dobrovolné závazky k ochraně životního prostředí". Firma bude v budoucnu odebírat i odpad, který souvisí s uváděním svých výrobků na trh, což jsou hlavně odřezky ze zateplování staveb.

"Mám radost, že se nám v Brně daří plnit principy cirkulární ekonomiky. Tohle je koneckonců pěkný příklad z praxe, jak by oběhové hospodářství mělo fungovat. Odpad se zpracuje a vrací do oběhu v té samé lokalitě, kde vznikl," uzavírá Filip Leder, předseda představenstva SAKO Brno.

Recyklovaný polystyren se zpracovává stejným způsobem jako odřezky. Projde drcením a vzniklá drť se používá k výrobě polotovarů. Jen je třeba u surovin na recyklaci hlídat jejich čistotu. Materiál s příměsí se po nadrcení používá například při výrobě lehčených betonů či izolačních omítek, neznečištěný materiál lze opět použít při výrobě izolačních desek.


Zdroj článku: Enviweb


Rubriky článků